• Zdravie a životný štýl
  • 14.09.2018 18:42

Kraj rozšíril poskytovanú sociálnu službu vo svojom zariadení v Rači

0 0
Zdroj: Google Maps

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) rozšíril ponuku poskytovania sociálnej služby v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Rača. Od septembra pribudlo špecializované zariadenie s celoročnou pobytovou formou s kapacitou 27 miest. Zamerané je na poskytovanie sociálnej služby pre ľudí s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou alebo demenciou.

Dôležitou podmienkou pre poskytovanie tejto sociálnej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení," podotkla hovorkyňa BSK Lucia Forman. V prípade záujmu o jej poskytovanie je potrebné doručiť žiadosť o jej zabezpečenie priamo do tohto zariadenia na ulici Pri vinohradoch 267. Postup pri podávaní žiadosti spolu s potrebnými tlačivami je zverejnený na stránke kraja.

BSK zároveň naďalej pokračuje v skvalitňovaní sociálnych služieb vo svojich 14 zariadeniach sociálnych služieb. Týka sa to rekonštrukcií objektov a priestorov zariadení, rozširovania sociálnych služieb či finančných podmienok. Okrem toho registruje kraj na svojom území ďalších viac ako 200 poskytovateľov sociálnych služieb. "Z dôvodu lepšej kontroly poskytovateľov sociálnych služieb župa zaviedla novú kontrolnú skupinu, sociálnu kobru, ktorá funguje od 1. septembra ako plnohodnotný dvojčlenný tím," priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Jedným z členov je interný audítor BSK a druhý člen tímu vzišiel z výberového konania. "Táto kontrolná skupina bude poskytovateľov kontrolovať náhodne a z vlastnej iniciatívy," doplnil Droba.

(TASR, foto: Google Maps)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.