• Zdravie a životný štýl
  • 25.08.2018 19:09

Nekonečná rekonštrukcia historickej budovy, ktorá produkuje len stavebný odpad

0 0
Zdroj: abn

V Bratislave máme niekoľko historických objektov v havarijnom stave, ktoré by si určite zaslúžili rekonštrukciu. Jedným z nich je bývalý barokový hostinec na Žižkovej ulici, ktorý bol známy ako U čierneho medveďa. V máji 2011 sa domu venovali Bratislavské noviny, ktoré vtedy informovali, že už v roku 1996 vtedajší majiteľ obnovu nedokončil, budovu predal a odvtedy pustne.

„Oproti Múzeu kultúry karpatských Nemcov, medzi novými stavbami a kostolom na Žižkovej ulici, je dlho opustený dom. Prekáža mi, že sa oň vlastník vôbec nezaujíma. Oplotený je iba skelet budovy a odpad, ktorý tam za roky z budovy pribudol, vôbec neodvážajú. Rozumiem, že si každý robí na svojom pozemku, čo chce, ale nemali by sme ta­kúto situáciu tolerovať, pretože sa takto mohlo pokojne pristupovať pri všetkých budovách v Bratislave,“ napísala nám nespokojná čitateľka Katarína. Budova sa síce nachádza na území pamiatkovej rezervácie, ale nie je národnou kultúrnou pamiatkou.

Súčasný vlastník je spoločnosť S.D.O. COMPANY, spol. s r.o. Priestor na vyjadrenie k neporiadku pred budovou a k postupu rekonštrukčných prác sme ponúkli Zuzane Ouzkej. Ponuku odmietla so slovami, že stavenisko je živý organizmus a majú záujem, aby sa budova dokončila. „Pre stavbu bolo vydané stavebné povolenie v r. 2000 a v r. 2003 bola stavebníkovi dodatočne povolená zmena stavby pred dokončením v rozsahu dobudovania okenných otvorov na západnej fasáde budovy a povolená zmena stavby v rozsahu zmeny strešnej konštrukcie a dispozičných zmien. Tým, že stavebník začal s výstavbou v priebehu dvoch rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia, je stavebné povolenie stále platné,“ informovala nás hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková

Zaujímalo nás, či ma mestská časť „páky“ na to, aby žiadala od majiteľaporiadok na jeho vlastnom pozemku. „Na predmetnej stavbe bude v mesiaciaugust vykonaný štátny stavebný dohľad za účelom zistenia skutočnéhostavu veci. Pokiaľ sa preukáže, že stavebník nedodržiava podmienkystavebného povolenia, všeobecne záväzné právne predpisy a technickénormy vzťahujúce sa na stavebné práce a stavebné výrobky, bude stavebníkupozornený na okamžité zjednanie nápravy a v prípade neuposlúchnutiavýzvy bude v zmysle stavebného zákona voči stavebníkovi zahájené konanieo správnom delikte, prípadne priestupkové konanie,“ dodala. Mestská časť môže vlastníkovi pozemku v tomto konaní uložiť pokutu dovýšky 6 638 eur.

(in, foto: abn)

 


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.