• Zdravie a životný štýl
  • 04.07.2018 15:50

FOTO: Na Šancovej ulici chcú vybudovať osempodlažnú polyfunkčnú budovu - ako bude vyzerať?

0 0
Zdroj: Google Maps

Na Šancovej ulici v Bratislave plánuje firma ACS 2 postaviť osempodlažnú polyfunkčnú budovu. Dotknutý pozemok obklopujú Karpatská ulica, Palárikova ulica, Jelenia ulica a v súčasnosti sa na ňom nachádza objekt bývalých potravín, parkovisko a zelené plochy s drevinami. Investor chce spustiť výstavbu v marci 2019, jej ukončenie očakáva o dva roky neskôr. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Navrhovaný polyfunkčný dom tvorí uličnú čiaru pozdĺž Šancovej ulice a uzatvára tak v súčasnosti otvorený blok okolitých budov, ktoré stvárňujú pomyselný trojuholník s vnútroblokom. Vo vnútrobloku sa navrhujú vybudovať priestory venované voľnočasovým aktivitám nielen obyvateľov objektov, ale aj verejnosti.
"Budú sa tu nachádzať tiež terasy malých kaviarní a reštaurácií, malé parkové časti s lavičkami a chodníkmi v priestore a zeleň. Vytvára sa tak kompaktný architektonický celok s mestskou štruktúrou vybavenosti - občianska vybavenosť, administratíva, bývanie, garáže," uvádza v zámere investor. Deklaruje, že z hľadiska urbanistickej kompozície bude objekt vhodne zakomponovaný do existujúcej mestskej štruktúry bratislavského Starého Mesta.

Zdroj: ACS 2

​Na mieste súčasného parkoviska a bývalých potravín by sa mal v marci 2019 začať stavať takýto polyfunkčný objekt.

Zdroj: ACS2

Investor chce postaviť osempodlažný objekt pôdorysného tvaru "L" s dvoma podzemnými podlažiami garáží. Jeho projekt je v dvoch variantoch. Priklonil sa však k prvému, ktorý má menej významný vplyv na hlukovú situáciu a svetelnotechnické pomery. Druhý variant totiž nespĺňa limity na ochranu zdravia pre prípustnú hladinu hluku a limity z hľadiska svetelnotechnických pomerov. V rámci prvého variantu počíta projekt s celkovo 218 parkovacími miestami, 64 bytovými jednotkami, s celkovou plochou zelene 2029 štvorcových metrov (m2) a započítateľnou plochou zelene 1597 m2.  Náklady na výstavbu budovy predpokladá investor na 12.925.000 eur.

Pohľad na celý objekt zhora:

Zdroj: ACS 2

(TASR, foto: ACS2, Google Maps)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.