• Zdravie a životný štýl
  • 24.06.2018 09:15

Uznávaný urbanista: Musíme nájsť odpoveď na to, ako mesto prepláva popod Most SNP

0 0
Igor Marko
Zdroj: FB Plán Bratislava/video (screenshot)

„Ak nájazdy zostanú pamiatkou, tak sme potvrdili našu neschopnosť myslieť do budúcnosti,“ myslí si Igor Marko, jeden z najuznávanejších slovenských urbanistov žijúci v Londýne.

Na svojom facebookovom profile ste sa vyjadrili, že podmostie je najhnusnejší bratislavský priestor. Viete si predstaviť za súčasného stavu jeho revitalizáciu?

Revitalizácia takto dôležitého priestoru mala byť už dávno prioritným projektom mesta. Potrebujeme koncepčne overiť možnosti a na úvod by stačila aj strategická vízia, ktorá by definovala základné obsahové a priestorové možnosti. Pokusy revitalizovať toto prostredie už boli, ale skôr šlo o menšie úpravy. Priestor by si zaslúžil razantnejšiu úpravu a teraz je šanca sa k tejto zanedbanej časti mesta znovu vrátiť. Využitie priestoru by malo podliehať logike mesta, a preto si myslím, že by tu mal vyniknúť integrujúci uzlový spoločenský priestor, ktorý plnohodnotne prepojí podhradie s historickým jadrom. Obrovským benefitom by bolo predĺženie pešej zóny. Akýkoľvek návrh by mal vznikať v koordinácii s novým dopravným riešením. Riešení je určite veľa, a preto by bolo dobré inicializovať odbornú diskusiu.

Ako napraviť škody, ktoré výstavba mosta napáchala tým, že rozdelila Staré Mesto? Jeden z najodvážnejších návrhov je nielen vyňať mostné  nájazdy spod ochrany označenia "národná kultúrna pamiatka", ale ich celkom odstrániť. Súhlasíte? Myslíte si, že Bratislava na toto niekedy nájde odvahu?

Cieľom nie je vrátiť Bratislavu do stavu pred stavbou mosta SNP. Most má svoje dôležité miesto v história je správne ho označovať za pamiatku. Je symbolom Bratislavy a identifikačným prvkom mestskej siluety. V tomto prípade sa zmena týka len úpravy rámp, ktoré v súčasnej podobe bránia prirodzenému prepojeniu mesta. Možno je takáto zmena pre niekoho nerealizovateľná, ale našou povinnosťou je sa o to pokúsiť. Musíme nájsť odvahu, ako túto historickú traumu raz a navždy vymazať. Riešenie musí akceptovať most vo svojej polohe, ale zároveň  bude musieť nájsť odpoveď, ako mesto popod neho prepláva. Určite existuje synergické riešenie, ktoré nanovo integruje most s mestom a vice versa. Je mnoho príkladov odvážnych riešení, ktoré ľudia považovali za nemožné a nakoniec boli realizované. Navyše si myslím, že pozitívna transformácia tohto priestoru by mohla byť štartérom spoločenskej zmeny v Bratislave. Idea nesie v sebe veľkú inšpiráciu a symboliku spájania, tolerancie a rešpektu.

Zdroj: FB Igor Marko

Ako by sa mohlo zmeniť podmostie, keby boli odstránené estakády?

Nemám konkrétnu predstavu, ale viem, že by to mal byť veľkorysý verejný priestor, ktorý by vrátil aspoň symbolickú hodnotu Rybnému námestiu, ktoré v podstate neexistuje. Bol by to aktívny spoločenský priestor, ktorý by podplával pod hlavnú mostovú konštrukciu. Nový priestor ako multifunkčné moderné námestie. Jednou z funkcií by mohol byť mestský trh... Hviezdoslavove námestie by sme konečne dôstojne prepojili a ukončili. Možností je veľa a každá z nich má obrovský potenciál do budúcnosti. Verím, že kvalita celého historického centra by sa takouto transformačnou zmenou radikálne zlepšila. Dovolím si tvrdiť, že mnohonásobne.

A aká je vaša prognóza týkajúca sa podmostia v prípade, že bude Most SNP vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku aj s mostnými nájazdmi?

Ak nájazdy zostanú pamiatkou, tak sme potvrdili našu neschopnosť myslieť do budúcnosti. Ak chceme mať úctu k minulosti, tak v prvom rade by sme mali mať úctu k budúcnosti. Chráňme a konzervujme to, čo je cenné a dôležité pre budúcnosť a nie to, čo nám bude zabraňovať ju pozitívne tvoriť. Nevidím dôvod niečo chrániť, keď vie­me, že to nakoniec budeme musieť zmeniť. Reflektuje to rozmýšľanie, s ktorým sa neviem stotožniť. Zlyhania sú často v zlej koordinácii a netransparentnosti schvaľovacích procesov. Rovnako zúfalá je starostlivosť a dlhodobá údržba mnohých významných objektov a priestorov v rukách mesta.

(in)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.