Občania Bratislavy a okolia spisujú petíciu proti smradu a hluku zo Slovnaftu

17.6.2018

Zdroj: Odkazprestarostu.sk

Páčil sa vám článok?

Ľudia, ktorí bývajú v okolí rafinérie Slovnaft spísali petíciu. Riešiť ňou chcú hluk a smrad z rafinérie, ktoré im v súčasnosti poriadne znepríjemňujú život. Na dym a ohne šľahajúce vo dne – v noci si už možno aj zvykli, ale najnovšie sa nielen Podunajskými Biskupicami šíri silný chemický zápach.

O aktivitách petičiarov médiá informoval Martin Halás, ktorého poverili na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Podľa neho vyjadrili svoju nespokojnosť so súčasným stavom nespokojní občania bývajúci v mestských častiach Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa, Petržalka, Rusovce, ale aj v prímestských obciach Rovinka, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo a Most pri Bratislave.

Petičiari pripomínajú, že od roku 2015 vnímajú zhoršujúci sa stav tohto problému, pričom hluk a zápach bývajú v niektorých dňoch neznesiteľné. Občania vnímajú zvýšenú hlučnosť, ktorá sa šíri z rafinérie Slovnaft nielen počas dňa, ale najmä v nočných hodinách (od 22:00 do 6:00). Obťažujú ich tiež nízkofrekvenčné tóny, ktoré sa šíria vo vlnách z rafinérie Slovnaft kedykoľvek počas dňa aj noci. Podľa obyvateľov prenikajú aj cez steny a zatvorené okná. Ako pripomínajú, prekáža im aj nepríjemný silný chemický zápach, ktorý sa v týchto dňoch šíri z rafinérie Slovnaft.

Vyriešiť situáciu obyvateľov Bratislavy by podľa nich mali spoločným bezodkladným postupom kompetentných orgánov. Sú to najmä Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky i Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Zaraďujú sem aj Slovenskú inšpekciu životného prostredia, primátora, starostov a poslancov zasiahnutých mestských častí a obcí. Obyvatelia žiadajú o prijatie takých opatrení zo strany orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy, ktoré budú viesť k odstráneniu tohto nevyhovujúceho stavu.

Podporu petícii vyjadrili aj volení zástupcovia občanov zasiahnutých lokalít, ako napríklad starostovia bratislavských mestských častí Vrakuňa a Rusovce Martin Kuruc a Dušan Antoš, poslanci mestského zastupiteľstva Slavomír Drozd a Branislav Kaliský a šestnásť poslancov miestnych zastupiteľstiev. Pripojili sa aj starostovia okolitých obcí a poslanci obecných zastupiteľstiev. „Iniciátori petície plánujú osloviť s petíciou aj ďalších starostov a poslancov mestských a prímestských častí hlavného mesta SR Bratislavy,“ pripomína Halás.

Občania žiadajú, aby bolo zabezpečené prijatie takých opatrení zo strany orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy, ktoré budú viesť k odstráneniu tohto nevyhovujúceho stavu. V prípade, že príde k akýmkoľvek prekročeniam zákonom stanovených noriem, chcú iniciátori petície, aby boli pre všetkých dotknutých obyvateľov v prípade porušovaní a prekročení noriem od rafinérie zabezpečené kompenzácie. „Zároveň dotknutí obyvatelia žiadajú kompetentné kontrolné orgány SR konať tak, aby bola zabezpečená neustála priebežná kontrola ukazovateľov hluku a zápachu. Tie by mali byť s verejne prístupným publikovaním a vyhodnocovaním ukazovateľov hluku a zápachu vo všetkých dotknutých mestských častiach a obciach,“ dodávajú s tým, že ak slovenské orgány nebudú riešiť túto situáciu, petíciu dajú riešiť poslancom Európskeho parlamentu.

Každého, komu súčasný stav prekáža, petičiari vyzvali, aby podal podnet na inšpekciu životného prostredia, konkrétne na mailovú adrese: sizpiooba@sizp.sk.

Podpisy pod petíciu zbierajú na podpisové hárky, a to prostredníctvom dotknutých obyvateľov, volených zástupcov občanov zasiahnutých lokalít a na stránke www.ekoforum.sk/peticia/slovnaft. Petícia má založenú aj svoju stránku www.peticiaprotislovnaftu.sk. Zber podpisov nie je časovo obmedzený a bude pokračovať až do vyriešenia situácie kompetentnými orgánmi, uzavreli petičiari.

Spoločnosť Slovnaft na svojom webe uvádza, že sa nepretržite snaží o znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Kvalitu ovzdušia monitoruje na troch staniciach. Vnímanie zápachu je podľa firmy výrazne subjektívne. „Často zápach samotný nie je zdraviu škodlivý, no určite znižuje kvalitu prostredia, v ktorom ľudia žijú. Slovnaft preto vyvíja veľké úsilie na odstraňovanie zdrojov zápachu," píše spoločnosť. Ďalej tvrdí, že už v minulosti zmapovala zápachy a identifikovala zdrojové miesta. Výsledky podľa nej ukázali, že pachové látky nemajú negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.

Slovnaft deklaruje, že zaviedol opatrenia na zníženie únikov pachových látok. Taktiež tvrdí, že systematicky investuje do znižovania hlukovej záťaže, ktorej sú vystavení jeho zamestnanci a širšie okolie. „Plánované aktivity, ktoré zvyšujú hladinu hluku, sa v rafinérii vykonávajú výlučne v čase od 6.00 - 20.00 h. Spoločnosť Slovnaft o nich vopred informuje všetky okolité mestské časti," uviedla firma.

(TASR, ts, ars, foto: odkazprestarostu.sk)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie