• Zdravie a životný štýl
  • 07.06.2018 10:32

FOTO: Na rohu Vajnorskej a ulice Odbojárov búrajú starú školu a ľudia z blízkeho okolia sa búria. Prečo?

0 0
Už zbúrana bývalá škola na Vajnorskej 7.6.2018
Zdroj: Nikola Čukanová

Pred niekoľkými dňami sa začalo s demoláciou starej budovy bývalej základnej školy, ktorá sa nachádza medzi ulicami Vajnorskou, Odbojárov a Bartoškovou. O tom, že by mala byť táto tehlová stavba žltej farby zrovnaná so zemou sa hovorí niekoľko rokov, ale napriek tomu priebeh búracích prác nahneval miestnych obyvateľov natoľko, že dali podnet na Miestny úrad v Novom Meste. Čo im prekáža?

„Samozrejme, že to začali búrať bez akéhokoľvek zabezpečenia proti prachu. Prášilo sa z Vajnorskej až na Kalinčiakovu. Okamžite sme žiadali starostu našej mestskej časti, aby proti tomu zakročil,“ povedal Bratislavským novinám jeden z obyvateľov žijúcich v tejto lokalite. Ďalší podal sťažnosť proti prašnosti aj písomne a adresoval ju na Miestny úrad Nové Mesto: „Takisto som mal pocit, že pri búraní toho domu pravdepodobne dochádza k porušeniu predpisov, keďže búracie práce nie sú nijako zabezpečené proti prachu. Očakával by som sústavné kropenie, minimálne prúdnicou so širokým rozstrekom vytvárajúcim hmlovinu, akú majú napríklad hasiči.“

Z miestneho úradu mu odpovedala Kristína Havelková z oddelenia územného konania a stavebného poriadku: „Na základe Vášho podnetu stavebný úrad vyzval stavebníka, ktorý danú stavbu zabezpečuje, na nápravu a upozornil ho na dodržiavanie postupov pri zamedzovaní prašnosti na stavbe.“

Škola na Vajnorskej

V nasledujúcich dňoch sa už skutočne jeden robotník s hadicou v ruke pri zbúranisku vyskytoval a sutiny polieval. Okrem búrania samotnej budovy sa v najbližšom čase bude aj bagrovať a robiť rôzne pozemné úpravy. Takže, ak by niekto spozoroval, že dochádza k znečisťovaniu okolia staveniska, tak by mal upovedomiť stavebný úrad. „Mne osobne nevadil ani samotný prach ako skôr amaterizmus, s akým k tomu búraniu pristúpili. Najskôr poškodili elektrickú rozvodnú skriňu, takže došlo k výpadku ešte aj pouličného osvetlenie na Vajnorskej a prvé dni nemali ani ochranné oplotenie pri zábradlí, takže kusy tehál či iného stavebného odpadu prepadávali až na ulicu. Môjho priateľa raz jedno letiace špicaté drevo takmer trafilo do hlavy. Medzitým im spadol alebo zbúrali plot, ktorý oddeľoval areál bývalej základnej školy od nášho bytového domu, takže teraz je to tam cez náš dvor otvorené a rôzne pochybné živly si chodia na zbúranisko zbierať kusy železa. Je to teraz strašné niečo!,“ povedala pre Bratislavské noviny Bibiana. 

Aktuálne je už budova školy zrovnaná so zemou:

Zdroj: Facebook

(ars)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.