V Devínskej Novej Vsi prišli na nápad, ako mladým rodinám uľahčiť dostať sa k bytu

17.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V mestskej časti Devínska Nová Ves vznikol nápad, ktorý nemusí byť zanedbateľný ani pre ostatné mestské časti Bratislavy. Ide vlastne o jednoduché riešenie bytovej otázky mladých rodín.

Podľa jeho projektu, ktorý bol poslancami miestneho zastupiteľstva schválený už v decembri minulého roku, by sa množstvo mladých ľudí mohlo bez problémov dostať k normálnemu nájomnému bytu bez veľkých finančných nákladov.

„Bolo to v roku 1996. Prvá časť návrhu predpokladala, že samospráva poskytne občanom DNV bezúročnú pôžičku do výšky 300 tisíc korún. Miestne zastupiteľstvo návrh schválilo a odvtedy už bola pôžička poskytnutá desiatim žiadateľom,“ hovorí autor projektu Ján Žatko. Podľa jeho slov ďalší šiesti žiadatelia majú žiadosť schválenú a peniaze im budú poskytnuté po splnení formálnych náležitostí. V druhej časti návrhu sa myslí viac na tých, ktorí na kúpu bytu jednoducho nemajú ani pri výhodnej pôžičke.

„Ide hlavne o mladých ľudí, ktorí sú po svadbe, ale peniaze na kúpu bytu ešte dlho mať nebudú. Tým by MČ mala vyjsť v ústrety výstavbou Domu mladej rodiny, kde by mladí ľudia mali možnosť prenajať si byt na určitý čas, povedzme 5 alebo 10 rokov a počas tejto lehoty by si formou stavebného sporenia mohli šetriť na vlastný byt. Po uplynutí nájomnej lehoty by byt uvoľnili inej mladej rodine,“ pokračuje Ján Žatko.

S podporou poslancov mestskej časti sa táto myšlienka stretla už v decembri minulého roku. K zvláštnej situácii však došlo na poslednom zasadaní. Dom mladej rodiny sa totiž vinou budúceho dodávateľa stavby ešte ani nezačal projektovať. Na druhej strane sa na Ulici Štefana Králika v najbližšom čase začne s výstavbou polyfunkčného objektu, kde pribudne aj 100 nových bytov. Preto miestny úrad navrhol 30 malometrážnych bytov vyčleniť na zriadenie Bytov mladej rodiny.

Na základe stanovísk odborných komisií Ján Žatko na rokovaní miestneho zastupiteľstva predložil návrh na zakúpenie zníženého počtu - iba 20 bytov v celkovej sume do 24 miliónov korún. Tento návrh sa však, napriek dávno schválenému projektu, stretol s veľmi tvrdou kritikou zo strany niektorých poslancov, a nakoniec nebol ani schválený.

„Považujem však za potrebné oznámiť mladým ľuďom z Devínskej Novej Vsi, že aspoň 15 z nich sa aj so svojimi rodinami budú môcť o 18 mesiacov sťahovať do nových bytov,“ dodáva prednosta miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi Ján Žatko.

Václav Pankovčín

Páčil sa vám článok?