• Zdravie a životný štýl
  • 11.05.2018 16:30

Toto na rekonštrukciu vstupu do reštaurácie nevyzerá - vzniká pod Mostom SNP nelegálna stavba?

0 0
Zdroj: Facebook F.B.

Bratislavčania, ktorí chodia popod Most SNP na petržalskej strane Dunaja sú zvedaví, čo za stavbu tu vlastne vzniká. Podľa stavebného povolenia sa mal na Viedenskej ceste len rekonštruovať nástupný priestor do reštaurácie UFO, ktorý bol v havarijnom stave, ale obrovská drevená konštrukcia naznačuje, že pôjde o úplne nový a pravdepodobne presklený objekt.

Stavba pod UFO-m

​Dokonca viacerí odborníci vyjadrili podozrenie, že v tomto prípade ide o nelegálnu, teda čiernu stavbu a vyzvali prostredníctvom sociálnych sietí bratislavského primátora Iva Nesrovnala či hlavnú architektku mesta Ing. Ingrid Konrad, aby zasiahli. O zastavenie neoprávnených stavebných prác žiadala vedenie mesta ešte v marci prof.Dr.Ing.Arch.Henrieta Moravčíková z Ústavu stavebníctva a architektúry, ktorý patrí pod Slovenskú akadémiu vied. Most SNP sa totiž medzitým dostal do procesu v rámci ktorého by mohol byť vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku podobne ako napríklad obrátená pyramída na Mýtnej, kde sídli Slovenský rozhlas. Z magistrátu jej prišla začiatkom apríla odpoveď, že mesto požiadalo spoločnosť ZEMEGULA s.r.o., ktorá žiadala o predbežné povolenie na vykonanie opravy vstupného priestoru a schodišťa na Moste SNP, o predloženie projektovej dokumentácie ako aj splnenie si zákonnej povinnosti informovať o realizácii opráv a udržiavacích prác Krajský pamiatkový úrad. K tomu však podľa tvrdenia magistrátu nedošlo. Pred niekoľkými dňami sa bol na túto stavbu pozrieť pán František Brliť, ktorý na Facebooku zverejnil podrobnú fotodokumentáciu jej súčasného stavu.

Zdroj: FB F.B.

​Z fotografií, ktoré nájdete aj v našej galérii, je zrejmé, že so schodiskami, ktoré by viedli na chodník pre peších na Moste SNP sa vôbec nepočíta. Spomínaná drevená konštrukcia je navyše pripevnená k spodnej strane mosta, ktorý je jedinečný práve tým, že ho nepodopiera z Dunaja ani jeden pilier, takže pôsobil dojmom akoby levitoval. Pán Brliť našiel na provizórnom oplotení oznámenie, že ide o regulárnu stavbu s povolením MČ Bratislava Petržalka pod č. 249/2018/10UKSP/ku dňu 16.1.2018, ale zároveň vyslovil pochybnosti, že o tejto stavbe správca Mosta SNP vie a či bola predložená projektová dokumentácia na Miestny úrad v Petržalke. Bratislavské noviny sa o stavbu na Viedenskej ceste začali zaujímať už v januári. Vtedy nám zástupca prevádzkovateľa reštaurácie UFO tvrdil, že tam vznikne nový vstupný vestibul vedúci k výťahu, ktorý návštevníkov vyvezie hore. Dnes to však vyzerá ako budúca galéria či priestor pre eventy, ktoré by sa tu v budúcnosti mohli konať. Ja evidentné, že z opravy havarijného stavu sa zrazu stala výstavba akéhosi kiosku. Firma ZEMEGULA s.r.o., ktorá ju realizuje, dokonca dostala od Bratislavského samosprávneho kraja dotáciu 7000 eur na výstavbu Ufo Bike Point-u. Nie je vylúčené, že ide práve o tento objekt. Oslovili sme aj spomínanú spoločnosť ZEMEGULA s.r.o., ale na kontaktnom telefónnom čísle zverejnenom na internete sa nám ozval manažér reštaurácie UFO, ktorý sa nám k spomínanej stavbe odmietol vyjadriť, ale prisľúbil nám, že posunie naše otázky kompetentným zástupcom tejto firmy. Ich stanovisko zverejníme hneď ako nám ho pošlú...

Čo si o tajuplnej stavbe pod Mostom SNP myslia Bratislavčania?

Adam Berka:  Pod zámienkou rekonštrukcie schodiska sa veselo stavia a zaberá verejný priestor súkromným investorom. Je to o to citlivejšia téma, nakoľko ide o jednu z architektonických dominánt mesta, ktorá bola vyhlásená za stavbu storočia a je aktuálne v procese vyhlasovania za Národnú kultúrnu pamiatku, podobne ako budova rozhlasu. Napriek tomu na mieste výhľadu spod mosta na unikátnu mostovku a mesto okolo, kam mali prístup všetci okoloidúci, vyrastá bufet, ktorý nielen necitlivo zasahuje do architektúry mosta, ale privatizuje cenný mestský výhľad.

František Brliť: Po návšteve spomínanej stavby je zrejmé, že tu vôbec nejde o odstraňovanie havarijného stavu, nakoľko boli odstránené časti konštrukcie mosta odpálením, ku konštrukcii plošiny sú pripevnené podlahové nosníky privarením, ktoré zásadne zväčšujú plošinu, k nosnej konštrukcii pilierov sú privarené nosné prvky strechy plošiny. Je urobený zásah do betónového podkladu pod plošinou a boli doplnené stĺpy podopierajúce plošinu a zo zhotovenej konštrukcie je zrejmé, že tu vzniká nejaká veľká miestnosť alebo budova. Takže zhrnuté a podčiarknuté: niekto sprivatizoval most SNP a robí si zo všetkých srandu.

Oliver Kleinert: V okamžiku, keď sa stavebník takýmto necitlivým spôsobom dotkne mosta, ktorý v tomto mieste takmer levituje, tak ide o exemplárne popretie dizajnu autora ako zo škôlky.

Rado Števčík: Keďže je to na petržalskej strane, treba sa pýtať tamojšieho starostu. Osobne to považujem za barbarstvo

Vlado Ondrejovič: Nemá to tam čo hľadať. Okrem toho, že „rekonštrukcia" bola prachsprosté klamstvo je to aj neúcta voči mostu, ktorý sa nedostal do procesu návrhu za pamiatku len tak. Ako som už spomínal inde, okrem tohto zásahu sa hovorilo aj o ďalšom - výreze otvoru v samotnom tanieri, kam by pravdepodobne vsadili priehľadnú kocku, slúžiacu ako vyhliadková atrakcia...

Peter Žalman: Ak na to zhotoviteľ nemá súhlas autora Mosta SNP, tak je to podľa mňa aj je to podľa mňa aj porušenie autorského zákona.

Alex Bachratá: Pre mňa je Most SNP top stavba a tieto prílepky sa z architektonického hľadiska absolútne nedajú akceptovať.

(ars, foto: Facebook, abn)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.