Objekt na Devínskej Kobyle sa stále devastuje

16.11.2006
Páčil sa vám článok?

O objekt bývalých vojenských kasární na vrchu Devínskej Kobyly nemá stále nikto záujem ani po desiatich rokoch od ich zániku. Zničené a viac-menej zdevastované kasárne stoja na území Národnej prírodnej rezervácie.

Do roku 1996 slúžili kasárne ako rádiotechnická hláska protivzdušnej obrany štátu a od roku 2000 ich ministerstvo obrany zahrnulo do prebytočného majetku a snažilo sa ich zbaviť. Koncom roka 2002 už podpísali zástupcovia rezortu kúpnu zmluvu s nádejným kupcom na odpredaj vo výške 18 miliónov korún. Keďže záujemca sumu do zákonom stanovenej lehoty nevyplatil, ministerstvo muselo od zmluvy odstúpiť. Podľa informácií hovorcu ministra obrany Vladimíra Gemelu bývalé kasárne v roku 2004 neúspešne ponúkli mestu a Bratislavskému samosprávnemu kraju po tom, ako sa stal účinný zákon o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na obec alebo vyšší územný celok.

Magistrát podľa hovorkyne Evy Chudinovej uvažoval o tom, že by na mieste bývalých kasární mohlo mesto zriadiť útulok pre bezdomovcov alebo podobné sociálne zariadenie. Ukázalo sa však, že tento priestor je nevhodný - je veľmi ďaleko od liniek mestskej hromadnej dopravy a navyše, aby mal pre mesto nejaký zmysel, musel by sa zrekonštruovať.

Vzhľadom na nezáujem samospráv o bývalé kasárne je ministerstvo obrany podľa V. Gemelu povinné vypísať osobitné ponukové konanie, na ktorom sa môžu zúčastniť právnické aj fyzické osoby. Zatiaľ však podľa neho platí rozhodnutie vlády o pozastavení prevodov počnúc 1. marcom tohto roka. Objekt teda stále zostáva majetkom štátu.

K bývalým kasárňam vedie asfaltová cesta od Dúbravskej Hlavice až pod vrch Devínskej Kobyly, ktorú kedysi využívali vojaci. Dnes, aj napriek riadnemu označeniu, že ide o chránenú krajinnú oblasť, po nej často jazdia autá, ktoré tam nemajú čo robiť. Pre chránenú krajinnú oblasť sa zväčša vzťahuje druhý ochranný stupeň, kde platí zákaz vjazdu a státia pre motorové vozidlá, ale aj ďalšie zákazy uvedené v zákone o ochrane prírody a krajiny. Mnohí vodiči si zrejme myslia, že absencia zákazovej dopravnej značky ich oprávňuje na vjazd. Zrejme by tu pomohla závora, ktorá by fyzicky zabránila vjazdu nedisciplinovaným vodičom.

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie