Smetiaky budú odlíšené samolepkami

13.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Akciová spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadov (OLO) plánuje vo štvrtom štvrťroku označovať kontajnery na domový odpad novými samolepkami. Samolepka bude obsahovať údaje, kto si kontajner objednal, adresu správcu, komu je kontajner určený (obyvateľ alebo firma), interval odvozu a telefonický kontakt.

Ako nás informovala predsedníčka predstavenstva OLO Mária Demeterová, doteraz obyvatelia mesta často upozorňovali na to, že niektoré odpadové kontajnery vyprázdňuje OLO častejšie, iné menej často.

Problém spočíva v tom, že v jednom stojisku sú umiestnené kontajnery pre obyvateľov aj pre podnikateľov a firmy, ktoré majú v okolí svoje sídlo. Kým napríklad obyvatelia majú odvoz odpadu 3-krát týždenne, firmy len raz týždenne. Je vecou každého podnikateľa a firmy, či mu takýto interval postačuje, faktom však zostáva, že smetiari v takomto stojisku vyprázdňujú kontajnery podľa objednávky.

Aby nedochádzalo k zbytočným sťažnostiam Bratislavčanov, bude OLO takýmito samolepkami označovať všetky kontajnery v meste. Kontajnery pre obyvateľstvo budú označené žltou a pre podnikateľov a firmy červenou nálepkou. Ako prvé by sa takéto samolepky mali objaviť v mestskej časti Lamač.

(brn)

Páčil sa vám článok?