Môžete navrhnúť osobnosti na Cenu primátora

14.2.2018
0
Cena primátora - soška rytiera Rolanda

Zdroj: TASR

Páčil sa vám článok?

Bratislavčania môžu aj tento rok navrhnúť osobnosti na Cenu primátora 2018. Najvyššie samosprávne ocenenie bude významným Bratislavčanom udelené už po 26. raz počas galaprogramu, ktorý tradične odštartuje Bratislavské mestské dni.

Týmto najvyšším samosprávnym ocenením sú vyznamenaní tí Bratislavčania, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti. Ocenení laureáti získajú bronzovú sošku Rytiera Rolanda, ochrancu mestských práv a výsad.

„Návrhy na tohtoročných laureátov Ceny primátora Bratislavy môžu predkladať vedeniu samosprávy organizácie, vedecké či vzdelávacie inštitúcie, ale aj samotní obyvatelia. Návrhy na ocenenie konkrétnej osoby je možné posielať do 15. marca 2018 poštou (na adresu: Kancelária primátora, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava s označením Cena primátora 2018) alebo elektronicky s označením v predmete e-mailu Cena primátora 2018 na adresu cenaprimatora2018@bratislava.sk,“ informoval magistrát.

Každá nominácia musí obsahovať krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti, ktorej životná cesta je spájaná so slovenskou metropolou a základné informácie a kontakty o nej, ako aj kontakt na navrhovateľa (meno, telefón, e-mail, adresa). Rovnaký postup platí aj pre ocenenie Učiteľ roka, kde je potrebné zdôrazniť mimoriadne aktivity či prínos navrhovaného učiteľa.

Nemusí ísť o známych ľudí

Primátor Bratislavy každoročne ocení 4 až 6 laureátov, ktorých mu na ocenenie odporučili občania. Nemá ísť výlučne o známe tváre, ale o osobnosti, ktorých často jednoduché životné príbehy zanechávajú výraznú stopu na živote mesta. „Udelenie tohto ocenenia je možnosťou, ako zviditeľniť Bratislavčanov, ktorí síce nenapĺňajú titulné stránky novín, ale robia pre svoje mesto, okolie či susedov nezištnú prácu. V minulom roku nám prišli naozaj rôzne nominácie a dúfam, že nominácií bude dosť aj v tomto roku. Bude mi totiž veľkou cťou oceniť ľudí, ktorí pomáhajú svojmu okoliu a tak robia naše mesto lepším,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

V roku 2017 získali ocenenia textár a spevák Ján Lehotský, spisovateľ Ľubomír Feldek, združenie Aliancia Stará tržnica či napr. vedkyňa a lekárka Zdenka Štefániková, dopravný inžinier Rudolf Surový a učiteľka Michaela Rumanková za prácu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

(ts, ms)

 

Páčil sa vám článok?