S teplom unikajú von oknom aj peniaze

13.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V rámci racionalizácie výroby tepla zrealizovala staromestská spoločnosť Terming, s.r.o., v rokoch 1996 až 1997 plynofikáciu 11 kotolní, zabezpečila modernizáciu 4 plynových kotolní výmenou zastaraných kotlových jednotiek za moderné s vysokou účinnosťou, zrušila 18 kotolní, z toho 17 na tuhé palivo, zabezpečila hydraulické vyregulovanie všetkých ňou prevádzkovaných sekundárnych rozvodov tepla a doplnila odberné zariadenia objektovými meradlami tepla.

Tieto racionalizačné opatrenia stáli približne 70 miliónov korún a prostredníctvom nich sa dosiahla úspora vo výrobe, rozvode a spotrebe tepla vo výške viac ako 20 percent. Zároveň sa tým znížil aj negatívny dosah prevádzky tepelných zariadení na životné prostredie.

Ako upozornil konateľ staromestskej spoločnosti Terming, s.r.o., Vojtech Kinčeš, niektorí užívatelia bytov nie sú schopní zabezpečiť si ani zfunkčnenie uzatváracích armatúr na vykurovacích telesách, resp. na stúpacích vedeniach vnútorných rozvodov tepla. V mnohých domácnostiach sú radiátory tienené záclonami a inými závesmi, či sú zakryté skrinkami, sedacími súpravami a podobne.

Oslnením južnej fasády domov dochádza zas k prekurovaniu časti bytov. Užívatelia miesto uzatvorenia tepla do radiátorov radšej otvoria okná a vlastne tak sami zvyšujú spotrebu tepla.

(mg)

Páčil sa vám článok?