V dome na Obchodnej ulici 2 pribudnú obchody a možno sa tam vráti aj banka

13.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Dokončená obnova pamiatkového objektu je vždy čin, ktorý poteší nielen odborníka, ale aj verejnosť. Na rozdiel od novostavieb, obnova v našich podmienkach zriedkavejšie vyvoláva diskusie azda aj preto, že proces začlenenia a prijatia nového architektonického diela odpadá. Pamiatka iba omladne a ukáže svoju krajšiu tvár v prostredí, s ktorým je zrastená.

Jedným z čerstvo zrekonštruovaných objektov v centre mesta je aj dom na Obchodnej ulici 2, zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok, v ktorom donedávna sídlila Mestská knižnica. Tento objekt je predstaviteľom kombinovanej verejnospoločenskej prevádzky s obchodnými aktivitami.

V mapových podkladoch mesta Bratislava, z ktorých je čitateľná nárožná zástavba obdĺžnikového tvaru, je schematicky zachytený už od roku 1780. Jeho postupné pôdorysné narastanie smerom k Námestiu SNP, ktoré dospelo až do tvaru nepravidelného lichobežníka s vnútorným dvorom, dokumentujú aj ďalšie plány mesta z prelomu 18. a 19. storočia. Pred polovicou 19. storočia prešiel dom poslednou zásadnou prestavbou. Dokazuje to porovnanie plánov z rokov 1820 a 1848, ktoré dosvedčujú zmenu pôdorysu parcely.

I keď archívne dokumenty z tohto obdobia neuvádzajú autora stavebného počinu, na základe rozborov niektorých architektúr sa pripisuje autorstvo Ignácovi Feiglerovi staršiemu. Dôležité je vari ešte spomenúť úpravu časti parteru na nároží objektu pre účely Moravskej banky, ktorú v roku 1922, zrejme preberajúc prácu svojho rodinného predchodcu, citlivo stvárnil Alexander Feigler.

Stanovené regulatívy z hľadiska pamiatkovej starostlivosti povolili nadstavať dom o jedno podlažie. Podmienkou však bolo priznanie a zvýraznenie pôvodnej hmoty objektu, vrátane korunnej rímsy, ktorá tvorí deliaci prvok nadstavby. Súčasné farebné riešenie fasád zohľadňuje sondážny výskum, ale aj širšie urbanistické a architektonické súvislosti daného prostredia.

Zrekonštruovaný objekt na Obchodnej 2 bude využívaný na obchodno-administratívne účely. V parteri bude miesto pre niekoľko obchodov, možno i expozitúru banky a na poschodiach budú kancelárske priestory.

Mária Grígerová, Mestský ústav ochrany pamiatok

V priestoroch bývalej Mestskej knižnice na rohu Obchodnej ulice bola kedysi Moravská banka.
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?