FOTO: Bratislavčania sa búria proti masívnej ťažbe dreva v rekreačných lesoch!

24.1.2018

Zdroj: Jana Míková

Páčil sa vám článok?

Štátny podnik Lesy SR v najbližších dňoch plánuje v obľúbenej rekreačnej lokalite pod Bielym krížom vyrúbať výrazné množstvo dospelých stromov. Ide o územie v bezprostrednom okolí prameňa potoka Vydrica. Podľa odborníkov by ťažba poškodila vzácne prírodné prostredie ako i obľúbenú rekreačnú lokalitu a ochranári prírody sa búria. Sú dokonca odhodlaní zorganizovať blokádu okolo spomínaného územia!

V potoku Vydrica žije napríklad kriticky ohrozený rak riavový. Tým, že Slovenská republika zaradila Vydricu medzi územia európskeho významu, tak sa zároveň na medzinárodnej úrovni zaviazala udržiavať ju v priaznivom stave. Väčšina hornej časti toku je v správe Mestských lesov a koryto je tu v dobrej kondícii. Horný, neveľký úsek pri prameňoch je obhospodarovaný štátnym podnikom Lesy SR a práve ten tu naplánoval výrazné zásahy v dvoch porastoch.

Zdroj: Jana Míková

​Ochranár Jaromír Šíbl pripomína, že masívna ťažba v pramenných oblastiach má negatívny vplyv aj na úseky nadchádzajúce sa po prúde rieky. Absencia lesného porastu môže vplyvom pretrvávajúceho sucha počas letných mesiacov viesť k vysychaniu rieky a počas dažďov, pod vplyvom erózie, k jej zanášaniu.

Občianske združenie Iniciatíva Naše Karpaty opakovane žiadalo Lesy SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby sa ťažba v tomto obľúbenom rekreačnom území nerealizovala v takomto rozsahu. Podobne ako pri nešetrnej ťažbe na Devínskej Kobyle zo strany štátneho podniku, ani tu obyvatelia nesúhlasia s takýmto hospodárením. Jakub Mrva z občianskeho združenia pripomína, že lesy v okolí Bratislavy by mali prioritne slúžiť na rekreáciu a oddych obyvateľstva. Štátny podnik tu plánuje na území v rozlohe 4271 ha vyťažiť v nasledujúcich rokoch 167 000 m3 dreva. Ide o rozsah, ktorý bude mať negatívny dosah na rekreačnú funkciu lesov. Obchodovanie s drevom by nemalo byť nadradené potrebám verejnosti na oddych.

Pri tvorbe plánu starostlivosti o les neboli pripomienky odbornej a občianskej verejnosti vôbec akceptované. Dôsledkom je súčasné pobúrenie verejnosti. Lesoochranárske zoskupenie VLK vyhralo súdny spor, ktorým súd spochybnil platnosť hospodárskeho plánu, bez ktorého je podľa LZ VLK ťažba nelegálna. „Kvôli vyššie uvedeným dôvodom žiadame Lesy SR, štátny podnik, aby v súlade s princípom predbežnej opatrnosti upustili od plánovanej ťažby a zabránili tak poškodeniu ekosytému rieky Vydrica, ako i obľúbenej rekreačnej lokality Bratislavčanov. Aj podľa zákona o životnom prostredí by mal podnik urobiť všetko pre to, aby nedošlo k poškodeniu či ohrozeniu životného prostredia," odkázali štátnemu podniku ochranári.

Zdroj: Jana Míková

Vzniknutou situáciou sa už zaoberajú aj poslanci Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa dnes majú stretnúť so zástupcami štátneho podniku Lesy SR. „Plánovaná ťažba dreva v bratislavskom lesoparku, navyše práve vo veľmi cennom území prameňa Vydrice, kde sa plánuje vyhlásenie rezervácie nás všetkých veľmi znepokojilo. Najmä, keď to vyzerá tak, že Lesom SR je to úplne jedno a chcú tam v najbližších mesiacoch nabehnúť a rúbať stromy. Navyše VLK-u sa podarilo súdnou cestou dosiahnuť neplatnosť lesného hospodárskeho plánu nielen pre túto oblasť, takže akákoľvek ťažba dreva by bola navyše aj nezákonná. Ak by napriek tomu Lesy SR naozaj začali ťažiť, tak sme odhodlaní prichystať blokádu tohto územia,“ povedal pre Bratislavské noviny poslanec VÚC Martin Vlačiky.  O výsledkoch rokovania medzi poslancami BSK a štátnym podnikom Lesy SR ako aj o ďalšom osude Vydrice vás budeme informovať.

(ars, foto: Jana Míková) 

Páčil sa vám článok?