Pripravte si ďalekohľady, prileteli zimní hostia

19.12.2017
0

Zdroj: Stano Harvančík, dravce.sk

Páčil sa vám článok?

Slovensko je dôležitou križovatkou zimného putovania vtáctva, pre mnohé sa stane dočasným domovom počas celej zimy. Objavia sa tu tak druhy, ktoré v inom období roka nevidno.

V prípade vtákov sa ich pôvod určuje podľa územia, kde hniezdia, teda vychovávajú svoje potomstvo. V chladných dňoch sem prilietajú vtáky z Ruska, Estónska, Litvy, Dánska, či Fínska, informovala nás PR manažérka združenia Ochrana dravcov na Slovensku Martina Brinzíková Badidová.

Prvé prílety zimných návštevníkov registrujeme už od konca septembra, počet druhov i jedincov postupne rastie. Odlet potom prebieha pozvoľne od februára a poslední hostia opúšťajú naše územie v apríli. Typickými zimnými druhmi sú myšiaky severské a kane sivé, menej početne a najmä nenápadne sa vyskytuje sokol kobec. Pozorovania z minulosti naznačujú možnosť veľmi vzácneho záletu sovy snežnej (belane tundrovej). Overených údajov o nej je od roku 1980 iba 11, najmä na východnom Slovensku. Veľmi zaujímavým druhom je severská sova – krahuľa hôrna, ktorá sa vyskytla v zime roku 2014 neďaleko Prahy a jedno pozorovanie z územia Českej republiky je aj z tohto roka," informuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

K druhom, ktoré u nás hniezdia, teda sú na Slovensku doma, sa na zimu môžu pridať ich spoločníci zo severnejších oblastí. Potvrdení boli hostia z Nemecka, Ruska, Estónska, Litvy, Dánska, Poľska, Fínska. Priletia sem na zastávku počas migrácie, alebo sa tu zdržia celý zimný čas. Vhodné prostredie si vyberú podľa obľúbenej potravy a podľa jej dostupnosti. Orliaky morské sa zhromažďujú (u nás niekedy aj viac ako 10 jedincov) k veľkým tokom, kde majú prístup k potrave - ryby, vodné vtáctvo. Podobne je to v prípade myšiaka, na porastoch lucerny môže byť spolu aj viac ako 100 jedincov. Krahulce sa sťahujú za svojou potravou (spevavce) do miest, kde je potravná ponuka v zime vyššia ako v ostatných častiach roka – na kŕmidlá, k plodom okrasných drevín a pod. Zaujímavosťou sú zoskupenia myšiarok ušatých v intravilánoch, či myšiarok močiarnych v otvorenej krajine, kde cez noc odpočívajú a za šera sa rozletia na lov," dopĺňa Slobodník.

FOTOGALÉRIA:

Zimné putovanie je pre vtáky náročnou etapou, mnohé z nich v neľahkých podmienkach zahynú v dôsledku vyčerpania, či nedostatku potravy. Nezriedka dochádza k stretu s rôznymi prekážkami, ako sú napríklad drôty elektrických vedení. Našťastie, vďaka projektu LIFE Energia a snahe všetkých energetických spoločností, sa darí tomuto riziku predchádzať. Dôsledným výskumom sme vybrali tie najviac rizikové časti v rámci 13 chránených vtáčích území, tam kde sú dôležité cesty putovania vtákov, alebo ich obľúbené zdroje potravy či hniezdiská. Energetiky tu postupne osádzajú viac ako 8 000 prvkov, ktoré sú pre vtáky dostatočne viditeľné, takže prekážku nadletia a dostanú sa bezpečne do svojho cieľa," vysvetľuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

 (ts, ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie