• Zdravie a životný štýl
  • 06.11.2006 20:54

Internet cez SKT zatiaľ nebude

0 0

Pripojenie osobného počítača na internet dnes využíva stále viac a viac domácností. S tým sú však spojené aj viaceré problémy, keď telefónna prípojka s analógovým modemom je príliš pomalá a mnohým už nestačí.

Na túto skutočnosť už v zahraničí zareagovali mnohé spoločnosti prevádzkujúce káblovú televíziu a začali poskytovať prístup na túto informačnú diaľnicu.

Ten je niekoľkonásobne rýchlejší ako prostredníctvom telefónnej linky. Ďalšou výhodou je trvalé pripojenie a odpadajú telefónne poplatky. Ide však o službu jednosmernú, t.j. sťahovanie dát zo siete. V Čechách začali skúšobne poskytovať túto službu zatiaľ dve spoločnosti.

V tejto súvislosti sa vynára otázka, či aj prevádzkovateľ káblovej televízie v Bratislave spoločnosť SKT neuvažuje o zavedení tejto služby. Podľa vyjadrení pracovníkov technického oddelenia o túto službu už prejavili záujem viacerí zákazníci. Spoločnosť SKT však s poskytovaním tejto služby zatiaľ nepočíta.

Roman Vavro


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.