Na Záluhách pribudne zeleň

4.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V krátkom čase by mali v Dúbravke, ktorá patrí medzi „najzelenšie“ sídliská v Bratislave, pribudnúť ďalšie zelené plochy a parky. V pláne je zveľadenie parku v okolí sobášnej siene na Záluhách - tu by sa mali vysadiť stromy, aby bola odblokovaná hlučnosť z hlavnej komunikácie.

Miestne zastupiteľstvo tiež požiadalo primátora P. Kresánka o zverenie rozľahlej trávnatej plochy na Repašského ulici (za Domom kultúry Dúbravka), kde by mal v krátkom čase vzniknúť mestský park. Na tento projekt je už objednaná architektonická štúdia.

Pri parku bude zrekonštruovaný stánok s občerstvením a verejné sociálne zariadenia. Na poriadok bude dohliadať strážna služba. Bude upravené a zveľadené aj detské ihrisko pri Horanskej studni a parčík v jeho okolí.

(pan)

Páčil sa vám článok?