• Zdravie a životný štýl
  • 17.09.2017 18:10

Kto sa postará o vašu mamu či otca? Mapovali sme situáciu v zariadeniach pre seniorov

0 0
Zdroj: TASR

Zhoršil sa náhle stav jedného z vašich rodičov tak, že sa nedokáže o seba sám postarať? Pozreli sme sa na to, aké máte možnosti. Ktorý senior má právo na pobyt v domove, na aké služby má nárok a koľko si priplatí?

Ak chcete seniora umiestniť do zariadenia, kde sa budú o neho starať 24 hodín denne, teoreticky si môžete vybrať medzi verejným a súkromným domovom, v praxi sú však vaše možnosti obmedzené. Verejné zariadenia pre seniorov sú obsadené neraz až na dlhé mesiace či roky dopredu. A hoci v Bratislavskom kraji ponúkajú celkovo vyše 1800 miest, na riešenie akútnej situácie sú pre vás teda nepoužiteľné.

Súkromné domovy poskytujú v našom kraji ubytovanie dohromady pre takmer 500 seniorov. Vášho staručkého otca či mamu dokážu prijať podstatne rýchlejšie, niektoré aj v priebehu niekoľkých dní. Náklady na starostlivosť v nich sú však vysoké, rátajte so sumou cca 1000 eur mesačne. „Problém je v akútnosti prijatia. Otca či mamu, o ktorých sa neviete postarať, púšťajú z nemocnice a musíte to vyriešiť ihneď. U verejných poskytovateľov vám však povedia, že nemajú miesto a dajú vás na zoznam čakateľov, u neverejných, že budete platiť stovky eur," vysvetľuje Milada Dobrotková, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb.

Podľa ministerstva práce sa však situácia zlepšuje a čakacie lehoty sú v priemere niekoľkomesačné. „Všetky regióny ministerstvu potvrdzujú, že v ostatných rokoch u nich došlo k výraznému skráteniu čakacích lehôt a na zoznamoch čakateľov na umiestnenie sa nachádza násobne menej občanov,“ vyjadrila sa pre bratislavskenoviny.sk Barbora Petrová z tlačového odboru ministerstva. Špecifickou výnimkou pri umiestňovaní sú podľa nej prípady, ak je život a zdravie klienta ohrozené, nakoľko sa nemá o neho kto postarať. „Títo klienti sú umiestňovaní prednostne a bezodkladne,“ tvrdí.

Čo sa týka verejných zariadení, v Bratislave je čakateľov na umiestnenie naozaj priveľa. Napríklad v Domove seniorov Lamač majú kapacitu 195 miest a na zozname čakateľov je približne 100 ľudí, petržalský domov seniorov ma kapacitu 60 miest a čakacia doba je tu približne jeden rok.  V Lamači, vo verejnom zariadení, sa budú vaše náklady pre seniora začínať od sumy cca 220 eur na mesiac a stúpajú  individuálne v závislosti od poskytnutých služieb a odkázanosti konkrétneho klienta. Táto suma je variabilná. Pri stupni odkázanosti 4 sú ošetrovateľské náklady pre seniora 1,49 eur/deň, pri stupni 6 je táto suma 2,65 eur/deň. Ďalej k tomu musíte pripočítať náklady na ubytovanie, zákonom stanovená suma za m²  obývanej plochy začína na 0,13 eur/ m² . Ďalej sú to náklady na stravu, nie každý klient si uhrádza plnú penziu, to znamená, že konečná cena je pre každého klienta individuálna.

Ani súkromné zariadenia na tom nemusia byť podstatne lepšie. V domove seniorov Hestia v Dúbravke majú kapacitu 34 ubytovacích jednotiek, izby sú dvojlôžkové a v čase našej uzávierky nemali ani jedno voľné miesto. Ak sa na zoznam zapíšete ako čakateľ, voľné miesto sa pre vás uvoľní vtedy, ak niekto zomrie. Ak máte záujem o venovanie sponzorského príspevku, na ich webovej stránke je možnosť darovať ľubovoľnú sumu na chod tohto zariadenia. Suma za poskytnutie sociálnych služieb sa pohybuje od 1000 eur mesačne, v závislosti od stavu klienta a iných podmienok.

V Záhorskej Bystrici nájdete neštátny rodinný typ zariadenia Domov pre seniorov Gerion. Kapacita je 22 miest, ale voľné miesta by ste hľadali márne. Za mesiac zaplatíte za umiestnenie vášho seniora sumu okolo 1 000 eur. V zariadení Senior Pohoda, ktoré sa nachádza v Bernolákove, je ubytovacia kapacita 40 miest, voľné však momentálne nemajú ani jedno. Mesačné náklady pre seniora sa tu pohybujú od 934 eur, v závislosti od odkázanosti a šírky poskytnutých služieb. Podrobné informácie o konkrétnych cenách sa dozviete telefonicky alebo ich nájdete aj na webovej stránke zariadení.

Keď si to zhrnieme, mesačné poplatky v súkromných zariadeniach sa v Bratislave a okolí pohybujú v sume cca 1 000 eur. V nesúkromných domovoch platí klient od 250 do 450 eur mesačne v závislosti od stupňa svojej odkázanosti. Čím vyššia odkázanosť, tým je suma vyššia. Ak je príjem klienta nižší, ako je zákonom stanovená cena za pobyt, platiť by nemal. Reálne sa to však zrejme nedeje, aj podľa Milady Dobrotkovej „na Slovensku, bohužiaľ, existuje porušovanie ústavy, čo sa týka poskytovania služieb sociálnej pomoci.“

Na aký typ zariadenia máte nárok

Okrem toho, že si vyberáte medzi súkromným a verejným zariadením, veľmi dôležitý je pri výbere typu zariadenia aj zdravotný stav a miera nesamostatnosti seniora. Podmienkou prijatia do zariadenia pre seniorov je stupeň odkázanosti klienta na pomoc inej osoby, a to pri stupni 4 až 6 na stupnici 1-6 a dosiahnutie dôchodkového veku. Od týchto faktorov totiž závisí, na aký typ zariadenia máte nárok. Vybrať si môžete z týchto zariadení:

  • Zariadenie (Dom) pre seniorov - je v podstate ekvivalentom bývalých domovov dôchodcov. Je určené pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a stupeň ich odkázanosti je najmenej 4 alebo poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných dôvodov. V praxi to znamená, že senior je odkázaný na pomoc druhých, nie je schopný samostatne vykonávať základné úkony, ako sú obliekanie, stravovanie, a je potrebný osobný dohľad zodpovednej osoby. Postup je taký, že lekár vypracuje zdravotný posudok, na základe ktorého postupuje sociálny pracovník. Ten určí, či je váš senior odkázaný na pomoc iných.
  • Špecializované zariadenie - Je určené pre seniorov, ktorých stupeň odkázanosti je najmenej 5. Majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota...

Vyhľadať konkrétne zariadenie si môžete TU.

Postup pri umiestnení seniora do zariadenia

Celý proces vybavovania umiestnenia seniora do zariadenia trvá cca 1-2 mesiace. Je potrebných niekoľko dokladov a žiadostí:

  • Z internetu si na stránke samosprávneho kraja stiahnite a vyplňte „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ a  „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.Tlačivo lekárskeho nálezu dáte vyplniť lekárovi prvého kontaktu (kedysi obvodný lekár). Ak je senior hospitalizovaný, alebo v poslednom mesiaci bol, je dobré priložiť aj najčerstvejšiu prepúšťaciu lekársku správu z nemocnice. Vyplníte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, priložíte lekárkou vyplnený „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ a pridáte kópiu posledného výmeru na dôchodok. S týmito vyplnenými dokumentmi (urobte si kópiu všetkých) zájdite na podateľňu príslušného samosprávneho kraja a podanie si dajte potvrdiť na kópii dokumentov.

Je dobré, ale nie nevyhnutné, zastaviť sa pred podaním na odbore sociálnych vecí samosprávneho kraja a vysvetliť im situáciu. Samosprávny kraj rozbehne posudkový kolotoč, pri ktorom bude posudzovať odkázanosť seniora na sociálnu službu. Nakoniec sa stretne sociálny pracovník s vami aj so seniorom, aby potvrdil stupeň odkázanosti uvedený v písomných podkladoch. Posudzovanie trvá cca 1-2 mesiace.

  • Vy však nemusíte čakať do verdiktu sociálneho posúdenia a môžete hneď vyplniť aj „Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“, ku ktorej priložíte podateľňou potvrdenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu", priložíte kópiu lekárom vyplneného „Lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vrátane kópie prepúšťacej správy)“ a pridáte kópiou posledného výmeru na dôchodok. S týmito dokumentmi zájdete do vybraného zariadenia (POZOR! Bez týchto papierov seniora nemôžu zapísať do žiadneho zariadenia, či už štátneho alebo súkromného). Tam môžu seniora prijať ako súrny prípad, ak je predpoklad (podľa lekárskeho posudku), že má odkázanosť vyššiu ako III. stupeň.

 (nc)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.