Najväčší problém bytovej politiky je zlá legislatíva

4.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Aj bratislavská mestská časť Dúbrav­ka sa snaží riešiť ťaživý bytový problém. Samospráve však často stojí v ceste štát a zlá legislatíva v bytovej oblasti. O výhradách dúbravskej samosprávy k bytovej politike štátu sme sa pozhovárali so zástupkyňou starostu Dúbravky Martou Čarnogurskou.

- Štátna bytová politika je nesystémová. Podľa súčasne platných zákonov je nájomné regulované štátom, a jeho výška sa prakticky nezmenila od roku 1964. Ak si uvedomíme, aké náklady musí obec vynakladať na prevádzku a údržbu obecných bytov, pričom štát, ktorý výšku nájomného reguluje, obciam na údržbu neprispieva, tak je tu istý nepomer. Byty sa predávajú do osobného vlastníctva a obce nemajú dosť finančných zdrojov, aby mohli zabezpečovať nové nájomné bývanie. To je najväčší problém. Na druhej strane zákon nerozlišuje nájomníkov ani podľa výšky príjmov. Problém by vyriešilo jednoduché legislatívne opatrenie, zákon, podľa ktorého by sa výška nájomného v nájomných bytoch pohybovala v závislosti od výšky príjmu s adresným príspevkom na bývanie od štátu pre tých, ktorí majú nízky príjem. Pomohlo by to obciam, ale najmä mladým ľuďom, ktorí túžia po vlastnej streche nad hlavou.

Mestská časť Dúbravka sa práve v tomto období púšťa do výstavby bytov do osobného vlastníctva, pričom predpokladáte, že cena za m2 neprekročí hranicu 20 tisíc korún. O aké byty pôjde?

- Chystá sa výstavba 98 bytov v-objekte so šiestimi vchodmi na Nejedlého ulici. Mestská časť na seba prevzala úlohu koordinátora, investorskú činnosť bude za nás robiť generálny investor Bratislavy. My sme poskytli vhodný pozemok, zabezpečili sme projektovú štúdiu a mladým do 35 rokov poskytneme pôžičku vo výške 300 tisíc korún so 7-percentným úrokom a lehotou splatnosti 15 rokov s tým, že bude použitá na stavebné sporenie. Žiadosť si podalo 359 záujemcov o byt do osobného vlastníctva, bohužiaľ, z nich len každý štvrtý spĺňa predpoklady, že pôžičky (prípadne aj zo štátneho fondu a stavebnej sporiteľne) bude môcť splácať. To znamená, že príjem žiadateľa musí byť vyšší ako 10 tisíc korún mesačne. Navyše, každý záujemca musí na začiatok vyplatiť 20 percent ceny bytu v hotovosti. Uvedomujeme si, že pre mladé rodiny je to tvrdé, ale inak to nejde.

Práve pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť byt do vlastníctva, by možno bolo alternatívou dostať sa k nájomnému bytu...

- Uvažujeme aj nad týmto riešením a veríme, že ďalší dom, ktorý postavíme, bude nájomný. To však prichádza do úvahy až po dokončení domu na Nejedlého. V súčasnosti evidujeme 169 žiadateľov o nájomný byt, ktorých budeme naďalej evidovať spolu s tými, ktorí nespĺňajú finančné kritériá na kúpu bytu v osobnom vlastníctve. Ako som však už spomínala - je tu jedna prekážka a tou je legislatíva. Kým sa nezmení, bude aj situácia v bytovej politike v katastrofálnom stave.

Václav Pankovčín

Páčil sa vám článok?