120 rokov premiéry elektrického osvetlenia

4.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V roku 1927 sa v novinách Pressburger Zeitung objavil článok s informáciou, že na slávnosti dobročinného spolku typografov, ktorá sa konala 25. augusta 1878 v záhrade Grassalkovichovho paláca, bolo prítomným predvedené aj elektrické osvetlenie.

Prípravu tohto historického osvetlenia zabezpečovali viacerí organizátori, medzi nimi aj Karol Kragl, neskorší majiteľ prvej telefónnej ústredne v Prešporku, a typograf Štefan Fodor, neskôr elektrikár, staviteľ elektrární a nakoniec generálny riaditeľ Elektrárenskej spoločnosti v Budapešti.

Pri listovaní v starších číslach v Prešporku vydávaných novín bolo možné konštatovať, že skutočne v nedeľu 25. augusta 1878 dostal Zväz typografov súhlas na usporiadanie záhradnej slávnosti. Výťažok z nej mal slúžiť ako určitá forma hmotnej pomoci rodinám, kde chýbali muži, ktorí boli na vojenskom ťažení v Bosne a Hercegovine. Preto boli vstupenky na slávnosť veľmi drahé a prijímali sa aj vecné dary.

Na každej slávnosti musí byť veselo. Túto záhradnú slávnosť umocnili tým, že po všetkých spevoch, prednesoch vážnej i ľudovej hudby aj s tromi dychovými kapelami, došlo o 20. hodine po výstrele z-mažiara k zapáleniu ohňostroja a k rozsvieteniu približne 200 elektrických svietidiel za pomoci aparátu, ktorý s-veľkým porozumením na tento účel zapožičala vdova po známom prešporskom fotografovi pani Kozičová.

Na balkóne paláca mal byť umiestnený záhadný zdroj elektriny, s ktorého pomocou sa rozprestieralo na záhradu prostredníctvom svietidiel umiestnených v lucernách a lampiónoch „skoro denné svetlo“. Osvetlená bola i zadná časť záhrady, kde bola umiestnená socha Guttenberga - patróna typografov. Obecenstvo bolo predvedeným osvetlením milo prekvapené a nadšene tlieskalo mladým organizátorom podujatia. O záhadnom zdroji elektriny a o svietiacich lucernách sa nezachovali informácie, ale o udalosti písali všetky miestne noviny. Bolo to presne pred 120 rokmi.

Vojtech Sládek, Chorvátska ulica
Páčil sa vám článok?