Začal sa 22. ročník umeleckého podujatia Socha a Objekt

28.6.2017

Zdroj: MCC

Páčil sa vám článok?

Medzinárodné podujatie Socha a Objekt XXII. predstaví tak, ako každý rok v letných mesiacoch, už po dvadsiaty druhý krát slovenskému divákovi, ale aj návštevníkovi Bratislavy sochárske diela autorov z viacerých krajín.

Táto výstava sa neodmysliteľne začlenila nielen do  každoročnej kultúrnej ponuky letnej Bratislavy, ale i do povedomia kultúrnej,  a to nielen bratislavskej verejnosti. Myšlienka poriadania takýchto prehliadok sochárskeho umenia vznikla v roku 1996, keď  Bratislava, ale najmä jej centrálna časť začala meniť svoju tvár – zo šedivého, nevľúdneho prostredia poznačeného dlhým obdobím devastácie a nezáujmu predstaviteľov bývalého komunistického režimu, sa v priebehu posledných rokov stalo príťažlivé miesto, lákajúce svojou neopakovateľnou atmosférou k návšteve čoraz väčšieho počtu domácich ale aj zahraničných návštevníkov. Neskromne je potrebné poznamenať, že svojim skromným dielom k tejto úžasnej premene mesta prispelo aj výtvarné umenie, okrem iného aj v podobe výstavy Socha a objekt.

Diela sú vystavené vo viacerých galériách ako aj na verejných priestranstvách v Bratislave. Pre mnohých je kontakt s výtvarným dielom na ulici či v parku nepoznaným zážitkom, prinášajúcim nové pocity a vnemy.

Tak ako si táto prehliadka kladie za cieľ predstaviť divákovi širokú škálu možností a podôb sochárskej tvorby  tak isto pravidelne ponúka i široké spektrum generačného autorského zastúpenia, od renomovaných tvorcov až po začínajúcich autorov, či čerstvých absolventov výtvarných škôl. Variabilnosť koncepcie sa snaží aspoň v náznakoch sprostredkovať divákom mnohotvárnosť v súčasnom sochárskom dianí.

V rámci medzinárodnej spolupráce sa tiež vytvára príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho média, akým je výtvarné umenie.

Je to jedno z mála medzinárodných podujatí v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa pravidelne na Slovensku uskutočňuje.

Účasťou zahraničných umelcov pomáhajú zaraďovať Bratislavu a Slovensko do výraznejšieho európskeho kultúrneho povedomia. Vybudovaná  tradícia a realizácia tohto podujatia vytvára pozitívny obraz o krajine.

Tohtoročný,  dvadsiaty druhý ročník podujatia, predstaví na viacerých miestach v Bratislave diela viac než 110 umelcov zo Slovenska, Argentíny, Brazílie, Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Holandska, Japonska, Maďarska, Nemecka, Paraguaya, Poľska, Rakúska, Rumunska, Talianska a USA.

Výstava každoročne pozostáva z exteriérovej časti – s veľkorozmernými dielami, v tomto roku budú diela vystavené v Grassalkovichovej záhrade a diela komornejšieho charakteru vo viacerých galériách a výstavných priestoroch. 

Do účasti na tohtoročnom podujatí sa zapojili viaceré galérie v centrálnej mestskej časti, diela budú umiestnené v Galérii Z, v Galérii mesta Bratislavy, v Galérii Umelka, v Galérii Poľského inštitútu, v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra, v Galérii Bulharského kultúrneho inštitútu, v Galérii Statua, v Galérii Nedbalka a Galérii Francúzskeho inštitútu.

 

Páčil sa vám článok?