Tip na výlet: Na Záhorí môžete pozorovať vzácne haje, cez víkend ich sčítajú

5.1.2017
0
Tip na výlet: na záhorí môžete pozorovať vzácne haje, cez víkend ich sčítajú - haja_cervena_Vojto_Szucs
Páčil sa vám článok?

Územie pozdĺž rieky Moravy je mimoriadne vzácnym prírodným klenotom. Keďže bola táto oblasť pre ľudí dlhé roky neprístupná, ostali tu zachované pôvodné porasty lužných lesov, mokrade, lúky.

Rozmanitosť prostredia umožňuje život veľkému množstvu rôznych druhov, vrátane vzácnych druhov vtáctva. V roku 2016 tu zahniezdil jeden pár sokola rároha, dva páry orla kráľovského, jeden pár orliaka morského a sedem párov haje červenej (na fotografiách). Práve haja červená sa v tejto oblasti vyskytuje v zime vo veľkých počtoch. Prvý januárový víkend je venovaný medzinárodnému sčítaniu tohto druhu na miestach, kde v zime nocujú aj desiatky jedincov.

„Haja červená je nezameniteľný druh dravca. Na prvý pohľad nás upúta výrazným hrdzavo-červeným sfarbením a dlhým, hlboko vykrojeným chvostom. Ide o kriticky ohrozený druh, na celom Slovensku bolo minulý rok známe hniezdenie iba deviatich párov. V zimnom období sa u nás zdržujú aj jedince prevažne severských populácií. V minulých rokoch sme narátali aj viac ako 60 hají, ich prítomnosť je dôležitým ukazovateľom stavu prostredia. Sčítanie na Záhorí sme zorganizovali na sobotu 7. januára. Každý účastník bude na svojom mieste už dve hodiny pred zotmením. Víkend je termínom medzinárodného sčítania, do ktorého sa zapája približne 10 krajín. Minulý rok haje rátalo 54 ornitológov na 26 lokalitách v rámci Európy a pozorovaných bolo vyše 200 jedincov. Údaje o tom, kde sa haje zdržiavajú a koľko ich je, využívame pri ochrane významných lokalít, napríklad pred výrubmi a tiež pri hlbšom výskume preferencií a ohrozenia druhu,“ informuje Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Okrem hají sa u nás v zime zvyšujú aj počty nášho najväčšieho hniezdiaceho dravca – orliaka morského, na Záhorí sú tu tiež početné zimoviská husí, či nocoviská kaní sivých. Záhorie je teda dejiskom ojedinelých zimných predstavení, ktorých hlavnými aktérmi sú vtáky. 

„Práve pre vysokú hodnotu územia pre vtáctvo bola táto oblasť v roku 2010 vyhlásená za Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie. Intenzívne sa venujeme monitoringu výskytu vzácnych druhov, pozornosť venujeme tiež faktorom, ktoré by mohli mať na tieto druhy negatívny vplyv. Aby sme posilnili populácie ohrozených druhov, umiestňujeme v území hniezdne podložky a búdky, najmä pre orla kráľovského a sokola rároha, s obľubou ich však využívajú aj iné druhy, “ hovorí Deutschová.

(ts, ms Foto: Vojto Szűcs, J. Chavko)

Páčil sa vám článok?