Opravená lokomotíva sa vráti toto leto

5.2.2014
0
Opravená lokomotíva sa vráti toto leto - viedenska2
Páčil sa vám článok?

Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy pripravuje pri príležitosti 100. výročia Viedenskej električky prednášku o jej histórii a o záchrane lokomotívy Ganz Eg 6. Prednáška bude v rámci výstavy Taká bola Petržalka v stredu 5. marca 2014 o 17.00 h v Miestnej knižnici Petržalka na Prokofievovej ulici.


V rámci osláv storočnice prevádzky lokálnej železnice z Prešporka do Viedne pripravuje Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy v spolupráci s mestom Bratislava výstavu, ktorá by mala byť koncom apríla pri príležitosti podujatia Bratislava pre všetkých v Primaciálnom paláci.

Oslavy okrúhleho jubilea majú vyvrcholiť ukončením rekonštrukcie lokomotívy Viedenskej električky Ganz Eg 6 do vystavovateľnej podoby z roku 1914 a návratom „Stratenej Bratislavčanky“ do Bratislavy. Podľa informácií Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy by sa tak malo stať v polovici tohto roka, keď bude vynovená električka vystavená priamo v Bratislave.

Stratená Bratislavčanka Ganz Eg 6 bude vyzerať ako pred 100 rokmi

Samotná záchrana „Stratenej Bratislavčanky“, ako lokomotívu Ganz Eg 6 nazvali jej záchrancovia z Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, sa neskončila jej dovozom do Bratislavy.

Keďže sa ju podarilo zachrániť pred zošrotovaním, Michal Milata, Roman Delikát, Peter Martinko a výkonný riaditeľ Bratislavského okrášľovacieho spolku Maroš Mačuha považujú za svoju povinnosť lokomotívu zrekonštruovať do jej pôvodnej podoby spred 100 rokov.

Po krátkom pobyte v račianskom Rendezi, kde sa lokomotíva vrátila na koľajnice, putovala začiatkom decembra 2011 do Múzea dopravy na Šancovej ulici. Tu ju mohli Bratislavčania vidieť na vlastné oči. Potom sa opäť vydala na cestu - tentoraz do železničného depa v Topoľčanoch, kde firma Jozef Majtáň Stroj-Mat začala jej kompletnú rekonštrukciu.

Za uplynulé dva roky bola lokomotíva prakticky rozobratá do poslednej skrutky. Niečo stačilo len vyčistiť, niektoré časti bolo treba opraviť, iné sa museli vyrobiť. Za desiatky rokov bola lokomotíva v Rakúsku viackrát modernizovaná a vylepšovaná, aby spĺňala kritériá na prevádzku. Všetky „nové nánosy“ museli byť odstránené, aby sa vrátila podoba spred 100 rokov, keď bola 1. februára 1914 slávnostne uvedená do prevádzky.

Niektoré časti sa podarilo získať výmenou či kúpou v Rakúsku a Maďarsku. Na lokomotívu sa vráti aj tzv. Veľký znak Uhorska, ktorý klubu daroval riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave István Kollai, ako aj nápis P.O.H.É.V. (Pozsony Országhatárszéli Helyi Érdekű Villamos Vasút / Elektrická lokálna železnica Prešporok- Zemská hranica).

Na financovanie záchrany rekonštrukcie lokomotívy prispeli najmä Bratislavský okrášľovací spolok a Bratislavský samosprávny kraj. Po záchrane lokomotívy a jej návrate do Bratislavy začali na účet zbierky klubu vo väčšej miere pribúdať príspevky občanov a firiem z Bratislavy, ale aj zo zahraničia. Mesto Bratislava a Dopravný podnik Bratislava, a.s., začínajú s klubom spolupracovať až v tomto roku.

V rámci prvej fázy rekonštrukcie lokomotívy sa do pôvodnej podoby vráti exteriér, ale aj interiér. Klub plánuje aj rekonštrukciu jej motorickej časti, aby bola plne funkčná a mohla jazdiť opäť po koľajniciach. Na to však budú potrebné ďalšie peniaze, odhadom 50-tisíc eur, finančná zbierka preto pokračuje.

Keďže Viedenská električka mala normálny rozchod koľajníc 1435 mm, opravená lokomotíva Ganz Eg 6 bude môcť jazdiť len po železničnej trati. Po výstavbe električky do Petržalky do Janíkovho dvora, kde má byť duálny rozchod koľajníc 1000/1435 mm, by sa mohla „Stratená Bratislavčanka“ vrátiť aj do bratislavských ulíc. Nie je totiž vylúčené, že trať s rozchodom 1435 mm nebude končiť na Štúrovej ulici, ale perspektívne by mohla viesť aj na Hlavnú stanicu.

FOTO: Záchranu lokomotívy Viedenskej električky a jej rekonštrukciu iniciovali členovia Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy (zľava) Michal Milata, Roman Delikát a Peter Martinko.


Príloha Bratislavských novín, venovaná storočnici Viedenskej električky, vyšla v spolupráci s Klubom priateľov mestskej a regionálnej hromadnej dopravy a Bratislavským okrášľovacím spolkom. Za preklad článkov z Preßburger Zeitung ďakujeme pani Eve Trúchlej z Bratislavského okrášľovacieho spolku, fotografie a pohľadnice pochádzajú z Wiener Bilder a Volksblatt, z archívu OZ Bratislavské rožky a z osobných archívov Petra Martinka, Milana Krála a Ladislava Szojku.


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 1998-2014 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Páčil sa vám článok?