Pressburger Zeitung: Otvorenie elektrickej trate Prešporok - Viedeň

5.2.2014
0
Pressburger zeitung: otvorenie elektrickej trate prešporok - viedeň - viedenska_wiener_bilder
Páčil sa vám článok?

Po sedemnásťročných prípravných prácach a rokovaniach sa dnes uskutoční slávnostné otvorenie elektrickej trate Prešporok - Zemská hranica - Viedeň. Význam tejto 68,3 kilometrov dlhej trate na pravom brehu Dunaja bol pre Prešporok predovšetkým v tom, že umožňuje modernými dopravnými prostriedkami stáročné spojenie s dolnorakúskymi mestami a obcami ležiacimi na maďarskej hranici a bude zabezpečovať čulejší cestovný a výletný ruch smerujúci z miliónového mesta Viedeň sem.


Tak ako je veľmi dôležité, aby táto električka sprístupnila od prírody krásny a bohatý kraj, tak treba aj tu právom konštatovať, že každá nová železničná trať podporuje kultúrny a hospodársky rozvoj.

Základom pre dlhoročné debaty bolo úzkoprsé stanovisko časti nášho obchodného sveta, ktorá sa obávala možnej konkurencie mocného viedenského priestoru, hoci táto konkurencia už jestvovala v podobnej miere aj pri doteraz existujúcich dopravných prostriedkoch a rozvážnejšia časť našich obchodníkov verí, že toto spojenie s Viedňou prostredníctvom električky prinesie skôr výhody ako nevýhody pre ich vlastné podnikanie.

Nová električka mala mnohých priaznivcov, ale i odporcov. Vstupovala sem opakovane aj politika, hoci sa tu jednalo vlastne iba o národohospodársku a dopravnú otázku, ktorú bolo treba rozhodnúť pokojnou a rozvážnou kalkuláciou.

Celé roky sa ako pestrá niť ťahali nespočetné rokovania mestskej rady ohľadne tejto záležitosti, ktoré sa odzrkadľovali aj v miliónoch riadkov našich denníkov, často to bol rozhorčený boj, ktorý bolo treba viesť, aby bolo možné pokročiť o malý krok ďalej. Často sa potlačili aj dobré nápady, ako napríklad ten najlepší, aby sa po výstavbe tretej koľajnice mestskej električky poskytla možnosť cestovať až k hlavnej železničnej stanici. Táto pomerne krátka trať sa rodila tak ťažko ako máloktorá iná, ale predsa bola vybudovaná a dnes konečne po rokoch sľubov a očakávania nadišiel deň jej otvorenia.

Teraz je teda dokončená, dlho očakávaná, často spormi opradená električka do Viedne, ktorá bude prospešná pre súčasnosť i pre budúcnosť.

Náš nezabudnuteľný starosta Paul Taller podnietil ako prvý ideu stáleho spojenia s Hainburgom v prospech dopravy s našim mestom. Žiaľ, nebolo mu dopriate, aby sa dožil uskutočnenia tohto plánu. Čoskoro však splynula jeho myšlienka s projektom inžiniera Josefa Taubera, vybudovať železničnú trať z Viedne až k maďarskej zemskej hranici na pravom brehu Dunaja a s vynaložením veľkej vytrvalosti a diplomatickej obratnosti po prekonaní mnohých úskalí, má teraz Josef Tauber to veľké zadosťučinenie, vidieť dielo dokončené. V rokoch 1860-1864 navštevoval tunajšiu reálku, ako mladý inžinier projektoval trať Prešporok-Trnava, asi pred 40 rokmi, 1874, projektoval prvú parnú železnicu Viedeň - Marchegg - Prešporok. Z jeho iniciatívy bolo vybudovaných viacero železničných tratí, ako napríklad Horská železnica pri Salzburgu, Čiernohorská železnica a električka Viedeň-Baden. Práve on musel vybojovať tento boj o električku Prešporok-Viedeň, aj keď mu za to nechceme odoprieť uznanie, tak nechceme ani zamlčať, že niektorým tuhým bojom by sme sa v posledných rokoch mohli vyhnúť, ak by to nebol práve Tauber, ktorý často oheň sporov rozdúchaval.

Neboli to však len technické záležitosti, ktoré sa riešili. Oveľa ťažší bol boj s politickou hydrou. Otto Sziklai, náš vtedajší poslanec ríšskeho snemu, umožnil za ťažkých podmienok s plným nasadením a oddanosťou pre spravodlivú vec, prijatie ohrozenej osnovy zákona o električke. Dnes môže s hrdosťou spomínať na namáhavú prácu, ktorá dala legislatívny základ pre túto električku. A keď sa opäť ukázali ťažkosti zo strany odporcov projektu, ktorí chceli získať prevahu, tak zasiahla silná ruka Karla Hieronymitza, nášho neskoršieho poslanca ríšskeho snemu, a ťažkosti sa rozpadli ako domček z karát.

V Rakúsku tomu nebolo inak. Aj tam vznikali rok čo rok nové prekážky, obzvlášť po úmrtí starostu Viedne Dr. Karla Luegera, veľkého podporovateľa električky. Prekážky boli odstránené, až keď sa vedenia Krajinského výboru ujal Prof. Josef Sturm a vec bolo možné doviesť do konca.

Obstarávateľka, zástupkyňa mesta firma Ganz und Co., vyslala svojich najlepších technikov a riaditeľov, aby podporili záležitosť tejto električky. Zúčastnili sa nespočetných rokovaní, aby sa veci dostali do správnych koľají.

Prísna objektivita, ktorú pri rokovaniach dokázal zachovať starosta Theodor Brolly bez toho, aby sa ohrozil záujem mesta, bola veci vždy prospešná a druhý starosta Theodor Kumlik s plným nasadením obhajoval ekonomické záujmy v prospech rodného mesta.

Veľmi veľa osobností sa počas uplynulých 16 rokov spolupodieľalo na ťažkých prípravných prácach pre vec tejto električky, oni všetci majú teraz to potešenie vidieť toto dielo dokončené.

Nech požehnanie kniežaťa arcibiskupa Viedne Dr. Piffla, ktoré električke udelí pred začatím jej prvej jazdy, splní všetky vložené nádeje, nech nové spojenie medzi oboma susediacimi mestami, susedných štátov žijúcich pod žezlom slávneho cisára a kráľa Franza Josefa I. vytvorí nové cesty k dobrému vzájomnému porozumeniu, nech sa nimi sprostredkuje národom požehnanie pokojného pokroku, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja.

Preßburger Zeitung č. 32
Nedeľa, 1. február 1914, 151. ročník


Pohľadnice k otvoreniu električky Prešporok - Viedeň

Vo vydavateľstve knižnej a litografickej tlače Carl Angermayer, Ventúrska ulica 9, vyšli pri príležitosti dnešného otvorenia električky nové pohľadnice, ktoré sa dostanú do obehu v cene približne 10 halierov.

Jedna je vyhotovená podľa návrhu Prof. Josefa Völkela a symbolizuje nové spojenie prostredníctvom mestských erbov Prešporka a Viedne a Štefanskej veže a zrúcaniny Hradu, pričom medzi nimi jazdí lokomotíva novej električky. Pohľadnicu možno získať s maďarským, ako aj nemeckým nápisom.

Iná pohľadnica prináša v peknom ráme od Prof. Völkela vyobrazenie starého hainburského poštového dostavníka s nápisom „voľakedy“ a napodobeninu elektrického vlaku s lokomotívou so silou 750 koní s nápisom „teraz“. V strede nájdeme v medailóne zvečnenú stratenú, krásnu topoľovú alej. Obrázky sú vyhotovené podľa amatérskych fotografií nášho šéfredaktora.

V tom istom vydavateľstve vyšli teraz aj veľmi obľúbené príležitostné známky k otvoreniu električky. Znázorňujú na jednej strane, podľa návrhu umeleckého grafika Josefa Arnberga z Budapešti, koleso električky vychádzajúce ako nové slnko medzi Štefanskou vežou a Prešporskou hradnou ruinou, na druhej strane siluetu Prešporka, za ktorou sa objavuje ruské koleso, ktoré priváža sem Viedenčanov. Známky možno obdržať za cenu 5 halierov v mnohých vyhotoveniach.

Preßburger Zeitung č. 32
Nedeľa, 1. február 1914, 151. ročník


Reminiscencie k stavbe  električky Prešporok - Viedeň

Väčšina tlače v Rakúsko-Uhorsku priniesla v prvej tretine mesiaca marec 1901 senzačné oznámenie, že v najbližšom období sa začne stavať projektovaná trať električky Prešporok - Viedeň a že už dňa 1. marca 1902 bude otvorená a odovzdaná pre dopravu.

Do Prešporka sa dostavil inžinier menom Eduard Georg Güttler, ktorý sa predstavil ako zástupca firmy Siemens und Halske z Berlína a preukázal sa aj dokladmi. Začal s veľkým elánom vykonávať nivelácie, založil v hoteli Zelený strom technickú kanceláriu, prijal pracovníkov, kresličov a iný kancelársky personál a pracoval takmer 8 dní.

Úrady sa začali zaujímať o provenienciu Eduarda Georga Güttlera. Vyžiadali si informácie od polície v Budapešti a v Berlíne – a vo firme Siemens u. Halske vo Viedni. Berlínska kriminálna polícia telegrafovala: „Podľa informácie firmy Siemens u. Halske“ tam inžinier Eduard Georg Güttler nie je zamestnaný.

Medzitým tento podarený patrón zavetril nebezpečie a z Prešporka sa vyparil, a to vraj do Budapešti. Po upozornení polície vzhľadom na predmetnú vec budapeštianske policajné veliteľstvo oznámilo: „Inžinier Güttler prišiel do Budapešti 15. marca, avšak v ten istý večer sa vrátil do Prešporka. Podľa údajov sprievodného personálu vlaku prestúpil v Nagymarosi a pokračoval v ceste do Košíc.“ Tu sa stopa gaunera stratila.

Konečne sa podarilo zistiť identitu údajného zástupcu firmy Siemens u. Halske, ktorý podvádzal nielen prešporské úrady, ale aj tunajší podnikateľský svet tým, že začal všetky prípravné práce pre výstavbu električky Prešporok-Viedeň, ktorá ešte vôbec nebola koncesiovaná. Angažoval robotníkov, úradníkov, objednával materiál a vykonával merania až dovtedy, kým zmizol. Hoci sa poškodení, zahanbení za svoju ľahkovážnosť, neprihlásili, predsa vyšlo najavo, že údajný inžinier Eduard Georg Güttler vylákal od viacerých tunajších podnikateľov a panstva a od dvoch rakúskych obcí väčšie peňažné čiastky a pokúsil sa získať od jednej tunajšej banky čiastku 20.000 mariek.

Po uplynutí viacerých týždňov bol vo Viedni zatknutý a zneškodnený.

Preßburger Zeitung č. 32
Nedeľa, 1. február 1914, 151. ročník


Príloha Bratislavských novín, venovaná storočnici Viedenskej električky, vyšla v spolupráci s Klubom priateľov mestskej a regionálnej hromadnej dopravy a Bratislavským okrášľovacím spolkom. Za preklad článkov z Preßburger Zeitung ďakujeme pani Eve Trúchlej z Bratislavského okrášľovacieho spolku, fotografie a pohľadnice pochádzajú z Wiener Bilder a Volksblatt, z archívu OZ Bratislavské rožky a z osobných archívov Petra Martinka, Milana Krála a Ladislava Szojku.


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 1998-2014 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Páčil sa vám článok?