Bratislava odolala storočnej vode

11.6.2013
0
Bratislava odolala storočnej vode - dunaj_12
Páčil sa vám článok?

Bratislava zažila najvyššiu hladinu Dunaja a najvyšší prietok rieky v histórii. Vo štvrtok 6. júna 2013 o 17.30 h namerali hydrológovia na Dunaji vo vodomernej stanici Bratislava výšku 1034 cm, historicky najväčší nameraný prietok na Dunaji v Bratislave namerali v ten istý deň medzi 15.00 a 16.00 h - Bratislavou tieklo 10 540 kubických metrov za sekundu.

Najvyšším prietokom bola tohtoročná povodeň veľmi podobná povodni z augusta 2002, keď bol najvyšší nameraný prietok 10 310 kubických metrov za sekundu. Pri kulminácii však bola hladina vody v Dunaji v Bratislave o 40 cm vyššia ako v roku 2002.

Prvý stupeň povodňovej aktivity bol na bratislavskom úseku Dunaja vyhlásený v sobotu 1. júna 2013 na pravé poludnie, keď mala rieka 650 cm. Druhý stupeň a hranicu 750 cm dosiahla rieka v v pondelok 3. júna o 11.00 h. Tretí najvyšší stupeň povodňovej aktivity nad 850 cm platil v Bratislave od 4. júna od 08.00 h do 9. júla do 1.00 h. V Devíne voda rástla a neskôr aj klesala o niečo skôr.

Bratislavu pred veľkou vodou spoľahlivo ochránila protipovodňová hrádza, ktorú postavil Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., po povodni v roku 2002. Protipovodňový múr doplnený mobilným hradením spoľahlivo ochránil Devín, Staré Mesto aj Petržalku. Škody voda spôsobila len v záplavových územiach na Devínskej ceste, na Tyršovom nábreží. Dunaj zaplavil lužné lesy v Petržalke, v Kaloveskej zátoke spôsobila škody spodná voda. Ako sa ukázalo, protipovodňová ochrana tu bola postavená len do hĺbky 5 metrov, kým v Starom Meste až do hĺbky 10 - 12 metrov. V Karloveskej zátoke tak spodná voda vytopila vodákov, časť vysokoškolských internátov a Vodárenskú záhradu. Kde bol postavený protipovodňový múr, zostala Bratislava ochránená.

V Petržalke veľká voda zaliala studne Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v Pečnianskom lese, ktoré sú v záplavovom území. Ďalšie petržalské studne, ktoré chránila hrádza, zostali bez ujmy. Na staromestskej strane voda podľa očakávania zaliala parkovisko a detské ihrisko na Fajnorovom nábreží, na Gondovu ulicu sa povodňová voda tentoraz už nedostala. Pod vodou bola aj oddychová zóna na nábreží pred Eurovea, do nákupného centra sa však voda nedostala.

(ado)

Bratislavu pred veľkou vodou tento raz ochránil protipovodňový múr.
Foto - Martina Chudá


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 1998-2013 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Páčil sa vám článok?