Botanická záhrada UK oslavuje 70. výročie

19.1.2012
0
Páčil sa vám článok?

Botanická záhrada Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorá je najstaršou verejnosti prístupnou botanickou záhradou na Slovensku, si tento mesiac pripomína 70. výročie svojho založenia.

Na ploche približne sedem hektárov sa nachádza takmer 4000 druhov rastlín. Najpočetnejšie zastúpenie majú kaktusy, a to až 1200 druhov, potom tropické a subtropické skleníkové rastliny (755 druhov), sukulenty (610 druhov), skalničky (570 druhov), trvalky a letničky (340 druhov). Návštevníci záhrady môžu každoročne obdivovať aj 150 druhov ruží či 284 druhov drevín.

"Botanická záhrada UK sa stala základňou tvorivých aktivít v rámci základného výskumu v mnohých oblastiach botaniky, šľachtenia, pedagogickej i výchovnej práce, popularizácie rastlinnej ríše v najrozmanitejších formách. Stala sa tiež neodmysliteľnou zónou oddychu a pokoja pre širokú verejnosť," uviedol jej riaditeľ Jaroslav Bella.

Rovnako tak vytvára priestor na výučbu botanických, ekologických a environmentálnych disciplín nielen pre univerzitu, ale aj pre rôzne druhy a stupne škôl. "Osobitne je potrebné vyzdvihnúť výchovu zameranú na tvorbu a ochranu prírody. Významná je tiež spolupráca našej botanickej záhrady so štátnymi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti životného prostredia," dodal rektor UK Karol Mičieta.

Botanická záhrada UK bola založená dekrétom ministerstva školstva a osvety 23. januára 1942. Za jej vybudovanie bol zodpovedný vtedajší prednosta botanického ústavu prof. František Nábělek. Pre výstavbu sa vybral pozemok okolo vilky staviteľa Lafranconiho s rozlohou 6,6 ha. Po druhej svetovej vojne tam boli postavené skleníky, zavlažovací systém a vysadených takmer 3000 druhov rastlín.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie