Situácia okolo Čunovských jazier nie je nejasná, ale kúpať sa tam aj tak nebude

6.10.2006
Páčil sa vám článok?

Ak možno hovoriť o nejasnostiach v súvislosti s Čunovskými jazerami, tak sa týkajú len vyrovnania pozemkov, ale nie toho, či sa tam smelo, smie, alebo bude môcť kúpať. Odpoveď je totiž jednoznačne záporná.

Jasné je aj to, že nejasnosti pramenia v masovej nedisciplinovanosti ľudí a neochote či neschopnosti kompetentných situáciu riešiť. „Je tam zákaz vstupu, stále platný,“ upozorňuje starostka obce Alžbeta Broszová a toto vyhlásenie spochybňuje postoje štátnej i mestskej polície, ktorá váha, či a čo pokutovať.

Rusovské jazero a Čunovské jazerá mali byť tabu pre verejnosť od chvíle, keď sa vybudoval zdroj pitnej vody Ostrovné lúčky, boli totiž v prvom ochrannom pásme vodného zdroja. Pred siedmimi rokmi sa zrušil tento režim pre Rusovské jazero - ale ani ono nie je oficiálnym kúpaliskom, len tu zákaz kúpania neplatí. Iné je to v Čunove, hoci aj tu chce Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) zmenu režimu, pretože po napustení gabčíkovskej priehrady podzemné vody začali prúdiť opačným smerom a prípadné znečistenie jazier vodné zdroje neohrozí. Ostrovné lúčky sú však prírodnou rezerváciou, platí tu štvrtý stupeň ochrany a ako nás informoval riaditeľ Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy Alexander Fekete, znamená to, že návštevníci sa tu môžu pohybovať len po vyznačených chodníkoch. Jazerá evidentne vyznačenými chodníkmi nie sú, dodáva.

Generálny riaditeľ BVS Daniel Gemeran našu redakciu informoval, že vodárne už zadali certifikovanej spoločnosti vypracovanie posudku, zhrnutie podkladov a zhotovenie matematického modelu prúdenia vody a na tomto základe chcú navrhnúť vytýčenie nových ochranných pásem. Štúdia by mala byť hotová do konca roku a D. Gemeran verí, že štátnemu orgánu sa podarí do leta vyhlásiť nového ochranné pásma, ale to možnosť kúpania na Ostrovných lúčkach neprinesie. „Sťahujeme sa z tohto územia,“ hovorí riaditeľ BVS, „a zrejme ho bude spravovať obec.“ Pokladá za paradox, že v lokalite zostane platný zákaz kúpania aj po zrušení pásiem ochrany vodného zdroja.

Starostka A. Broszová zmenu územného plánu pokladá za menej zaťažujúci krok, ako bolo ustavičné odstraňovanie odpadkov po návštevníkoch, či preberanie vulgárnych telefonátov od ľudí, ktorí sa pohybovali, špinili a kúpali v zakázanom pásme a ešte mali odvahu nadávať Čunovčanom. Ročne vynaložili na vyčistenie priestoru niekoľko desiatok tisíc korún, pričom príjmy obce sú obmedzené a z kúpania v jazerách nemá už vôbec nič. „Tak sme sa nahnevali a zavolala som políciu, nech urobí poriadok, lebo nešlo len o porušovanie zákazu vstupu a vjazdu.“

Policajná štatistika, ktorú nám poskytla hovorkyňa bratislavskej polície Alena Toševová, jej dáva za pravdu. Len v júli 2006 tu ukradli jedno osobné auto, oznámili desať vykradnutí áut, krádeže vecí kúpajúcich sa a desiatky priestupkov porušujúcich zákon o ochrane prírody. A. Toševová upozorňuje na to, že v tomto smere policajti suplujú činnosť orgánov ochrany prírody, čo asi nie je celkom pravda, lebo prírodu majú chrániť obe zložky spoločne a napokon - desiatky porušení zákona o premávke denne, ktoré v blízkosti jazier nikto nesankcionoval, sú jasnou kompetenciou polície.

Páčil sa vám článok?