Bytové družstvo Viktória stále straší

4.10.2006
Páčil sa vám článok?

Desiatky vlastníkov bytov v polyfunkčnom dome na Kresánkovej ulici, ktorého investor je v konkurznom konaní, si vydýchli, keď minulý týždeň krajský súd v dvoch prípadoch rozhodol vylúčiť ich majetok zo súpisu konkurznej podstaty.

Ich radosť však nie je definitívna - ako povedala jedna z účastníčok sporu Katarína Zajacová, je pravdepodobné, že správca konkurznej podstaty sa odvolá na Najvyšší súd. Ide o byty a nebytové priestory v dome na Kresánkovej ulici na Dlhých dieloch postavenom v rokoch 1999 až 2002. Investor stavby Stavebné bytové družstvo Viktória sa v roku 2003 dostal do konkurzu, pretože dlhodobo neplatil svojim dodávateľom za vykonané práce. To však už bol dom obývaný a podľa sudkyne vlastníci získali priestory zákonne, v dobrej viere, riadne za ne zaplatili a získali list vlastníctva, preto správca konkurznej podstaty zaradil ich majetok do súpisu konkurznej podstaty neopodstatnene. Správca tam však zaradil len niektorých súčasných vlastníkov. Podľa odborníkov tým chcel zrejme rozšíriť majetok podliehajúci konkurzu a získať prostriedky na úhradu trov konkurzného konania.

Družstvo Viktória byty a ďalšie priestory nepredávalo priamo, ale časť nehnuteľnosti predalo firme Aprox, ktorá ich previedla na ďalšie eseročky, a až od nich byty, nebytové priestory a garáže odkúpili súčasní vlastníci. Právny zástupca správcu konkurznej podstaty žiadal, aby súd práve pre tento spôsob predaja bytov žalobu vlastníkov zamietol. Súd jeho argumentáciu neakceptoval s tým, že vlastníci nemali povinnosť preverovať, kto bol v minulosti majiteľom nehnuteľnosti.

Páčil sa vám článok?