Bratislava je najhlučnejšie mesto v Európe

4.11.2009
0
Páčil sa vám článok?

Nemáme sa čím pýšiť! Najhlučnejším hlavným mestom v Európe je Bratislava. Aspoň tak to uvádzajú výsledky výskumu Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA). Agentúra nedávno zisťovala, do akej miery sú jednotliví Európania vystavení záťaži spôsobovanej nadmerným hlukom.

Bratislava v hlučnosti predstihla aj také hlavné mestá, ako sú Varšava alebo Paríž. Výskum sa týkal miery hluku v devätnástich európskych krajinách, ktoré predložili informácie o cestnej, železničnej a leteckej doprave.

V hlavnom meste Slovenska je viac ako 55 percent populácie vystavených nadmernému hluku, na základe čoho sa stala najhlučnejším európskym mestom. Podľa agentúry pre životné prostredie, viac ako 41 miliónov ľudí, ktorí žijú v mestách, kde býva viac ako 250 000 obyvateľov, musí každý deň znášať nadmerný hluk v hodnote 55 decibelov.

V niektorých hlavných mestách nad 3,6 milióna obyvateľov je sluch zaťažovaný hlukom vyšším ešte o pätnásť decibelov. Pokiaľ ide o krajiny Európskej únie, agentúra odhaduje, že podobným problémom trpí neuveriteľných približne 67 miliónov obyvateľov EÚ.

Podľa EEA je hluk všade. Negatívne vplyvy na duševné i fyzické zdravie ľudí sa však v tejto súvislosti podceňujú. Dlhotrvajúci hluk i na nízkej úrovni môže vyvolať u ľudí vysoký krvný tlak alebo aj poruchy spánku. Navyše ovplyvňuje sústredenie ľudí v práci a detí v školách.

V roku 2002 sa 32 členských krajín EEA zaviazalo, že poskytnú údaje o všetkých druhoch dopravy najmä v zastavaných oblastiach. Smernica sa vzťahuje aj na hluk vyvolaný vo verejných parkoch, v blízkosti nemocníc, škôl či otvorených plôch v rámci miest. Naopak, hluk spôsobený napríklad obyvateľstvom, na pracoviskách či v domácnostiach nebrali výskumníci do úvahy.

Európska environmentálna agentúra je jednou z agentúr Európskej únie. Jej hlavnou úlohou je poskytovať dôkladné a nezávislé informácie o životnom prostredí. V súčasnosti má 32 členských krajín.

(brn)

Páčil sa vám článok?