Otvorili nový útulok pre bezdomovcov

2.10.2006
Páčil sa vám článok?

Mesto dvanásteho januára oficiálne dalo do prevádzky útulok pre bezdomovcov, ktorý je v areáli Váhostavu na Hradskej ulici v mestskej časti Vrakuňa. Útulok nesie názov Mea culpa (latinsky moja vina).

Na rekonštrukcii objektu sa okrem mesta podieľala aj Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a mestská časť Bratislava - Vrakuňa. „Naším cieľom je vytvorenie miesta pre ľudí bez domova, v ktorom môžu viesť normálny život a získať záujem o prácu,“ uviedol primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský. Útulok bol vybudovaný rekonštrukciou jednopodlažnej budovy, ktorú Váhostav využíval ako svoju ubytovňu. Magistrát bude budovu používať na základe vzájomného započítania pohľadávok s Váhostavom. Objekt si vyžiadal len drobnejšie rekonštrukčné práce, ktoré spočívali v inštalovaní sociálnych zariadení, vymaľovaní či drobných opravách, čo mesto stálo asi 300-tisíc korún. Postele, vankúše a prikrývky do útulku daroval Marián Murín, podnikateľ z Trstenej. Ostatné zariadenie zabezpečil magistrát napríklad aj zo svojich ostatných sociálnych zariadení.

V útulku je k dispozícii 35 lôžok pre ľudí bez domova, odbornú prácu robia zamestnanci Trnavskej univerzity, odborným garantom celého projektu je profesor Trnavskej univerzity Vladimír Krčméry. Klientom poskytujú sociálne služby, zabezpečujú pomoc psychológa a prípadnú zdravotnú starostlivosť. Všetci klienti sa musia podriadiť režimu, ktorý vyplýva zo štatútu útulku pre bezdomovcov a domového poriadku. Ľudí bez prístrešia v zariadení očakávajú denne medzi 17. a 18. hodinou, opustiť ho musia o 8. hodine ráno. Musia prísť triezvi, dodržiavať hygienický režim a nesmú fajčiť. Každý ubytovaný má nárok na jedno teplé jedlo, pričom poplatok za noc je stanovený na 15 korún.

Útulok pre bezdomovcov na Hradskej ulici bude mať stálu službu, správkyňou je Gabriela Mészárošová. Mestská časť zabezpečuje upratovanie a vykurovanie priestorov. magistrát správu budovy, kúrenie, vodu, elektrinu a podobne. Útulok prijal svojich prvých klientov už v stredu 7. januára.

Ako sa vyjadrila starostka Vrakune Ľudmila Lacková, negatívne ohlasy občanov na otvorenie útulku nezaznamenala. „Ohlasy boli skôr pozitívne - pýtali sa, či môžu nejako pomôcť,“ uviedla.

Páčil sa vám článok?