Do konca roka obnovených už 8000 lámp

3.1.2009
0
Páčil sa vám článok?

V minulom vydaní sme informovali o plánoch spoločnosti Siemens pri realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia v Bratislave. Ako nás ubezpečil vedúci projektu verejného osvetlenia Bratislavy spoločnosti Siemens Martin Michálek, s rekonštrukčnými prácami sa začne hneď, ako to dovolí počasie.

V tomto roku sa začnú práce na rekonštrukcii bratislavského verejného osvetlenia prioritne v tých lokalitách, kde v minulom roku neboli ešte dokončené. To znamená, že sa dokončia práce v mestských častiach Ružinov (na Ostredkoch) a v Rači (v Krasňanoch). Dokončia sa tiež už začaté práce na Ulici svornosti, na Slovnaftárskej ulici, ako aj v oblasti 500 bytov a v Ružovej doline. Rozsiahle rekonštrukčné práce plánuje spoločnosť Siemens aj v takých veľkých lokalitách Ružinova, ako sú Štrkovec a Trávniky.

S rekonštrukciou verejného osvetlenia sa začne aj na spojnici medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou, na vzdušných vedeniach v Záhorskej Bystrici, v Starom Meste (v oblasti Povrazníckej ulice), v Devíne (na Slovanskom nábreží). v Devínskej Novej Vsi (Istrijská ulica) a v Ružinove (Rožňavská ulica).

Keďže verejné osvetlenie využíva aj nosné prvky iných subjektov (napríklad stožiare Západoslovenských energetických závodov - ZEZ a Dopravného podniku Bratislavy - DP postup našich rekonštrukčných prác je v mnohých prípadoch termínovo závislý od ZEZ či DPB. Takéto lokality sú zahrnuté v našom pracovnom pláne na rok 1999 a iba čas ukáže, či sa ich podatí zrealizovať čiastočne alebo v plnom rozsahu, Ide napríklad o tieto lokality: Cádrova a Royova ulica a ich okolie na Kramároch, Záhradnícka ulica, estakády pri Prístavnom moste, Jaskov rad a okolie či Líščie údolie v Karlovej Vsi.

V tomto roku dôjde aj k celoplošnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v Starom Meste. K zverejneniu rekonštruovaných lokalít a časovému harmonogramu dôjde až po konzultácii s magistrátom. Ako nás ubezpečil vedúci projektu verejného osvetlenia Bratislavy spoločnosti Siemens Martin Michálek, vychádzajúc z plánu na rok 1999 by sa po úspešnej realizácii mal celkový počet zrekonštruovaných svetelných miest priblížiť k číslu 8000.

(brn)

Páčil sa vám článok?