Porušovanie zákonov v prípade Zámockej?

3.1.2009
0
Páčil sa vám článok?

V minulom vydaní sme informovali o prípade revitalizácie Zámockej ulice. Ako sme sa však dodatočne dozvedeli, nie všetky nami zverejnené informácie boli presné, V záujme objektívneho informovania bratislavskej verejnosti vyberáme zo stanoviska spoločnosti GARDEN, s. r. o., Lučenec, ktorá vlastní 40 % pozemkov na Zámockej ulici.

Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré nám poskytol riaditeľ divízie stavieb spoločnosti Garden Ondrej Garaj, Zámocká spoločnosť, a. s., ako zmluvný partner firmy Garden skutočne požiadala o vydanie zmeny územného rozhodnutia pre celú výstavbu Zámockej ulice. Vnútorné rozpory v Zámockej spoločnosti (resp. v spoločnosti HUMA 90, ktorá vlastní 90 % akcií Zámockej spoločnosti, a. s.) však nedovolili počas takmer ôsmich mesiacov plynulo zabezpečovať práce na príprave a realizácii výstavby.

Pre spoločnosť Garden bolo nepríjemným obdobím, keď dostávala písomnosti od dvoch Zámockých spoločností, pretože jej majitelia v tom čase viedli spory o vlastníctvo spoločnosti. Vzhľadom na tento stav firma Garden trvala na vydaní stavebného rozhodnutia pre svoju časť Zámockej ulice, aj takto prinútená zabezpečovala územné rozhodnutie pre svoju časť individuálne. Počas troch mesiacov rokovali jej predstavitelia s mestskými pamiatkarmi, predstaviteľmi mestskej časti Staré Mesto, Okresným úradom Bratislava 1.

Vzhľadom na komplikovanosť problému sa podklady viackrát prerábali. Až 12. júna 1998 bola vydaná zmena územného rozhodnutia. Stavebné povolenie na všetky inžinierske siete, na ktoré sa napájajú budúce stavby, bolo vydané ešte v prvej polovici roku 1995 a ich realizáciu na základe zmluvy mala zabezpečiť Zámocká spoločnosť, a. s. Napriek tomu, že siete mali byť dokončené v septembri 1998, dokončené nie sú a na ich dokončení sa ani nepracuje.

Pre Garden bolo vydané aj stavebné povolenie na ďalšie dve stavby - polyfunkčné bytové domy v hornej časti ulice. Zámocká spoločnosť, a. s., sa však proti vydaným stavebným povoleniam odvolala, čím oddialila ich právoplatnosť, a tým na dlhší čas zablokovala možnosť začatia výstavby. Okrem týchto skutočností spoločnosť Garden vidí problémy vo výstavbe Zámockej ulice aj z okolností okolo pochybného prevodu ďalších pozemkov mesta do vlastníctva Zámockej spoločnosti, a.s.

Problém vyvolal zásah prokuratúry proti tomuto postupu, ako aj stanoviská okresného úradu a jeho katastrálneho odboru. Spoločným menovateľom je podľa Gardenu porušovanie zákonov. A to sa týka aj rozdielu medzi cenou spomínaných pozemkov a cenou vyrátanou podľa cenového predpisu. Tým malo mesto prísť o niekoľko miliónov korún, ktoré vďaka pochybným majetkovým prevodom získala Zámocká spoločnosť, a. s., a jej rozhodujúci akcionár HUMA 90. Spoločnosť Garden tiež odmieta, že za ňou údajne stoja politické špičky HZDS. Dôkazom toho je vyhlásenie, že nik z vedenia spoločnosti Garden nebol a nie je členom nijakej politickej strany alebo hnutia, ak pravda nerátame jedného z konateľov, ktorý je ústredným tajomníkom Strany zelených na Slovensku.

Toľko zo stanoviska, ktoré nám poskytla lučenská spoločnosť Garden. Redakcia si následne viaceré skutočnosti overovala a dospela k záveru, že výstavba Zámockej ulice skutočne viazne vo veľkej miere vinou Zámockej spoločnosti, a. s.

(red)

Páčil sa vám článok?