Vzácna rarita blízko Vajnor

31.12.2008
0
Páčil sa vám článok?

V blízkosti Vajnor sa nachádza vzácny komplex slatinného lesa - Šúr, ktorý je označovaný aj za poklad našej fauny a flóry. Len sedem lokalít Slovenska bolo zaradených do medzinárodného zoznamu významných mokradí - Ramsarskej konvencie a práve Šúr bol jednou z nich.

Aj keď nepatrí priamo do katastra Vajnor, zrejme každý Vajnorčan si už našiel príležitosť ho navštíviť.

Šúr je totiž ojedinelým prírodným úkazom so zvláštnym spôsobom vzniku. Vznikol zhruba pred desaťtisíc rokmi, v mladších štvrtohorách, v priehlbni pozdĺž východných svahov Malých Karpát. Táto priehlbina vznikla tektonickou činnosťou a napĺňala sa vodou pritekajúcou z malokarpatských svahov a Dunaja.

Vzniklo obrovské, no veľmi plytké jazero, ktoré sa napĺňalo nielen vodou, ale aj štrkom, pieskom a hlinou. V plytkej vode sa darilo rastlinám, ktoré postupne odumierali a usadzovali sa na dne. Tlením sa z nich vytvárala rašelina. Tak postupne vznikol šúr, nepriechodný močiar, pokrytý stromami a iným rastlinstvom, v priebehu roku často zaliaty vodou.

V roku 1896 prekopali cez Šúr kanál, ktorý prispel k podstatnému zníženiu hladiny jeho vôd. Kanál sa však po čase zaniesol a voda stúpla na pôvodnú výšku. Už vtedy prírodovedci upozorňovali na mimoriadnu hodnotu jeho fauny a flóry. Až v roku 1952 sa ochranárom podarilo dosiahnuť, že rezervácia bola vyhlásená za chránené územie. Šúr je pravdepodobne posledným a jediným pôvodným biotopom - životným priestorom jelšového lesa tohto typu v strednej Európe.

(int)

Páčil sa vám článok?