Za všetky služby budeme časom platiť viac

31.12.2008
0
Páčil sa vám článok?

Začiatkom roka slovenská vláda schválila tzv. balíček ekonomických opatrení, ktoré by mali pomôcť riešiť problémy slovenskej ekonomiky. Zaujímalo nás preto, aký bude dosah týchto opatrení na bratislavské domácnosti.

Jeden z výrobcov a dodávateľov tepla - spoločnosť TERMING očakáva, že akékoľvek zvyšovanie cien prvotných energií pre právnické osoby bude mať, samozrejme, dosah na zvyšovanie nákladov na výrobu tepelnej energie, a teda aj na zvyšovanie jednotkovej ceny tepelnej energie od výrobcu.

Ako však upozornil riaditeľ spoločnosti Vojtech Kinčeš to ešte nemusí mať dosah na zvýšenie ročných nákladov na dodávku tepla pre domácnosti. Odhliadnuc od iných faktorov zvyšujúcich náklady na teplo pre domácnosti, ako sú neefektívna spotreba tepla či nepriaznivé klimatické podmienky, najväčší podiel na zvýšení nákladov na teplo pre občanov bude mať administratívne zvýšenie maximálnych cien tepelnej energie pre domácnosti ako dôsledok odbúravania štátnych dotácií k cenám tepelnej energie.

Ďalší z bratislavských výrobcov tepla- spoločnosť C-TERM, tvrdí, že dosah na ceny ich služieb bude mať len zvýšenie sadzby za energiu pre veľkoodberateľov. Ako však uviedla riaditeľka spoločnosti Anna Valentová, zatiaľ „balíček“ nemá priamy dosah na výrobu tepla, pretože ceny elektriny, vody, plynu pre veľkoodberateľov energií sa nezmenili.

Spoločnosť ODVOZ A LIKVIDÁCAI ODPADU zatiaľ neuvažuje o zvyšovaní cien pre svojich zákazníkov. Potvrdila nám to riaditeľka OLO Justína Lopušníková s tým, že k ich úprave dôjde až od 1. apríla, čo však súvisí s rekonštrukciou bratislavskej spaľovne.

Podľa riaditeľa PRVEJ SPRÁVCOVSKEJ Karola Hederlinga sa balíček ekonomických opatrení dotkne každej súkromnej , obecnej alebo štátnej spoločnosti tak, ako aj každého občana. Priamy a najvýraznejší dosah na peňaženky obyvateľov nemá zvýšenie cien energií, vodného a stočného, ktoré vstúpilo do platnosti od 1. januára. Očakáva sa, že v krátkom čase by malo dôjsť aj k zvýšeniu cien plynu. Prvá správcovská tieto zvýšenia síce ako podnikateľský subjekt pocíti, cenu svojich služieb však z tohto dôvodu zvyšovať nebude. Iná otázka je cena služieb spojených s užívaním spravovaných objektov, ktoré pre užívateľov bytov táto správcovská spoločnosť zabezpečuje od iných dodávateľov. Tu pripravuje zvýšenie preddavkov za teplo a teplú vodu, elektrickú energiu, vodné a stočné. Keďže oficiálne údaje o konkrétnych cenách ešte nie sú, úprava preddavkov sa predpokladá až vo februári.

Ďalšia bratislavská správcovská spoločnosť H-PROBYT predpokladá, že nové ceny premietne do zmenových listov, ktoré sú doplnkom k výpočtovým listom a zašle ich spolu so zloženkami vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nové zloženky môžu obyvatelia očakávať koncom januára alebo začiatkom februára. Ako upozornila konateľka spoločnosti Lucia Krmíčková, ministerstvo financií, ktoré tieto zmeny oznamuje, v čase našej uzávierky ešte nedistribuovalo Zbierku zákonov a Finančného spravodajcu s najčerstvejšími informáciami.

(mg)

Páčil sa vám článok?