ESTAP preukázal kvalitu vaní

30.12.2008
0
Páčil sa vám článok?

ESTAP, s. r. o., Bratislava, výrobca smaltovaných oceľových vaní sa ohradil proti obsahu článku Radšej vaňu zrenovovať, ako kúpiť novú od M. Kopeckého z Karlovej Vsi, ktorý bol uverejnený v Bratislavských novinách a Staromestských novinách z 5. novembra 1998.

ESTAP považuje uverejnenie článku bez preverenia súvisiacich skutočností za jednostranné a neobjektívne spochybnenie kvality svojich výrobkov, čím mohlo dôjsť k poškodeniu obchodnej povesti firmy. Svoje výhrady k obsahu článku doložil posudkom súdneho znalca prof. M. Mohylu, DrSc., z ktorého citujeme:

  • Odlúpenie smaltu na dvoch miestach vnútornej časti vane inštalovanej v byte autora článku v roku 1994 bolo jednoznačne spôsobené neodbornou inštaláciou vane. Neboli použité plechové podložky na montáž vane, ktoré výrobca dodáva s nohami vane, potrebnosť ich použitia je uvedená v montážnom návode.
  • Výsledky testov smaltu tejto vane vyhoveli platnej norme. Matný povrch na vnútornej časti vane mal pravdepodobne príčiny v používaní nevhodných čistiacich prostriedkov alebo v agresivite vody.
  • ESTAP v závode Fiľakovo na výrobu oceľových smaltovaných vaní používa vysoko mechanizované technologické procesy, uplatňuje systém riadenia akosti, ktorý zaručuje stálosť vysokej kvality výroby.
  • Vane ESTAP vykazujú podľa STN 914101 výberovú alebo prvú triedu akosti a pri bežnom použití zaručujú dlhodobú životnosť.

Redakcia aj na základe tohto znaleckého posudku dospela k názoru, že citovaný článok neinformoval čitateľov o kvalite kúpeľňových vaní značky ESTAP objektívne, ale bol len jednostranným názorom pisateľa. Týmto redakcia považuje polemiku ohľadne kvality kúpeľňových vaní za uzavretú.

Redakcia

Páčil sa vám článok?