K hľadaniu riešení, by sa mali vyjadriť aj obyvatelia

19.11.2008
0
Páčil sa vám článok?

Prezentáciou ďalších desiatich návrhov a prác sa minulý týždeň skončil workshop venovaný riešeniu Staromestskej ulice. Svoje návrhy prezentovalo spolu pätnásť autorov a autorských kolektívov.

Podľa hlavného architekta mesta Štefana Šlachtu workshop splnil poslanie a s výnimkou jednej naivnej práce prezentovali autori zaujímavé a inšpiratívne návrhy. Workshop mal dve časti - na prvej sa prezentovali piati, hlavným architektom oslovení autori a autorské kolektívy. V druhej časti bola daná možnosť tým, ktorí sa prihlásili sami.

V nasledujúcich dňoch bude zrejme v priestoroch sídla hlavného mesta sprístupnená výstava predložených prác riešenia Staromestskej ulice. Do konca roka by sa podľa Š. Šlachtu mala stihnúť aj verejná diskusia na túto tému. „Autori viackrát zdôraznili, že by sa to malo riešiť v zmysle požiadaviek občana,“ uviedol.

Hlavný architekt k prezentovaným prácam pre Bratislavské noviny uviedol, že každý z autorov priniesol vlastný pohľad na riešenie priestoru. Napríklad architekt Svetko a kolektív riešil zoširoka dopravné koncepcie celého mesta, architekti Iľja Skoček a Jaromír Hladký poňali tému silne historicky. Hlavnému architektovi mesta sa osobne najviac pozdával projekt z dielne Vallo Sadovsky Architects, pretože ide podľa neho o najperspektívnejšie riešenie. „Myslím si, že je to jedna z tých prác, ktorá by mohla byť vodidlom na vypracovanie územného plánu zóny,“ uviedol Š. Šlachta.

Konštatoval, že aj ateliér B+K+U mal zaujímavé riešenie. Zaoberali sa niekoľkými bodmi - miestami na ulici, ktorú však ponechávajú tak, ako je v súčasnosti. Medzi návrhmi rátajúcimi so zástavbou so zaujímavými objektmi prišiel podľa neho aj architekt Vladimír Zigo s tým, že objekty by nadväzovali na riešenie Vydrice.

No skôr si myslím, že treba hľadať riešenia, ako zastavať priestor medzi Konventnou ulicou a Najvyšším súdom ako časti medzi Kapucínskou ulicou po Dóm sv. Martina,“ uviedol hlavný architekt. Dodal, že sa našli aj futuristické riešenia, ktoré rôznymi umelohmotnými „pavučinami“ prekrývali Staromestskú ulicu a navrhovali na nich vytváranie verejných priestranstiev.

Jedným z pätnástich účastníkov workshopu bol ateliér Vallo a Sadovský. Architekti navrhujú územie prirodzene rozdeliť na štyri časti. Vznikli tak štyri slová, ktoré charakterizujú zásah v danom priestore: Spojenie, Znovuzrodenie, Doplnenie, Uzavretie.

(rob)

1. Staromestská ulica v úseku Židovskej ulice sa podľa autorov stáva aj so svojimi nevyužitými hradbami jedným z najpodstatnejších úsekov územia.

2. Hradbám dať novú funkciu - rozšíriť Židovskú ulicu, posilniť jej obytný charakter a vytvoriť novú silnú pešiu komunikáciu na Staromestskej ulici.

3. Vyriešiť problém podmostia Nového mosta, ktorý je komunikačnou bariérou medzi Starým Mestom, Podhradím, Vydricou a Zuckermandlom.
VIZUALIZÁCIE - Vallo sadovsky architects & Jan Studeny

Páčil sa vám článok?