O ochrane rezervácie dropa rokujú úrady

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Rozoranie lánu pri Rusovciach, na ktorom ochranári vytvorili pre dropa prirodzený biotop, má už svoju úradnú dohru a koncom februára by malo byť rozhodnuté - zároveň by už mala platiť aj vyhláška o ochrane tohto územia.

Možno očakávať, že družstvo Dunaj, ktorého traktoristi chránené územie rozorali, dostane mnohomiliónovú pokutu. Zoológ štátnej ochrany prírody Jozef Chavko si myslí, že súčasťou penalizácie by mal byť aj záväzok uviesť rozoraných sedemdesiat hektárov do pôvodného stavu. V Rusovciach naďalej zostáva napätie medzi spoločnosťou ROT, ktorá tu chce vybudovať golfové ihrisko, a ochranármi a časťou občanov. Okrem iného zástancovia golfového ihriska verejne i neverejne obviňujú ochranárov z toho, že chcú manipulovať s europeniazmi pre svoje osobné potreby a že už aj dostali nemalé sumy.

Xénia Kromerová z inšpekcie životného prostredia, ktorá kauzu vyšetruje, hovorí, že sa už začalo konanie vo veci a inšpekcia s tým oboznámila družstvo Dunaj. To sa musí, ako aj ďalší zainteresovaní, vyjadriť pred konečným prerokovávaním prípadu. To by z hľadiska inšpekcie malo byť ukončené vo februári. Podľa X. Kromerovej sa kauza súdu nevyhne, z ďalších zdrojov máme informácie, že v tejto veci obvodný úrad životného prostredia dal prípad prešetriť aj polícii.

J. Chavko vyvracia tvrdenia zástancov golfového ihriska, že drop nehniezdi na jedinom mieste a vyženú ho trebárs vysiatím kukurice tým, že pred Vianocami sa za hranicou v blízkosti svojho nedávneho biotopu potulovalo takmer pol druha stovky týchto vtákov. Zoológ je presvedčený, že po uvedení priestoru do pôvodného stavu sa z mošonského priestoru dropy vrátia na naše územie. Pokiaľ ide o legislatívnu stránku veci, informoval, že návrh vyhlášky so všetkými podkladmi a prílohami už posudzuje ústredie štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici. Jeho stanovisko by malo byť známe v priebehu tohto mesiaca a potom záleží už len na ministrovi životného prostredia, či podpisom urobí vyhlášku platnou aj formálne. Ochranári sú do istej miery skeptickí aj preto, že minister v decembri prijal zástupcov spoločnosti ROT na rokovaní, ktoré označil za neverejné.

Územie sa zrejme nevyhne posudzovaniu podľa pravidiel EIA, čo môže znamenať regulovanie aktivít v území a zákaz zriadiť golfové ihrisko.

Páčil sa vám článok?