Zneužívanie označení ZŤP je zložitejšie

2.10.2006
Páčil sa vám článok?

V meste bežne vidieť džípy a drahé limuzíny parkujúce na zakázaných miestach, vybavené označeniami zdravotne ťažko postihnutých osôb, ktorých majitelia sa evidentne tešia dobrému zdraviu a tieto označenia zneužívajú.

Podobní chytráci, ktorí označenia nadobudli neoprávnene a zneužívajú ich na to, aby mohli zaparkovať, kde sa im zachce, vrátane parkovacích miest vyhradených pre skutočných ťažko zdravotne postihnutých ľudí, to budú mať odteraz ťažšie. Od 1. januára totiž nadobudla účinnosť novela zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktorej účelom je obmedziť práve zneužívanie preukazov zdravotne ťažko postihnutých osôb. „Zneužívanie preukazov a označení na vozidlá sa tak rozmohlo, že tí, ktorí sú skutočne zdravotne ťažko postihnutí, sa svojho práva domáhali len veľmi ťažko,“ povedal nám jeden z iniciátorov prijatia spomenutej novely, poslanec Národnej rady SR a poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva Pavol Minárik (KDH). „Na miestach vyhradených pre zdravotne ťažko postihnutých sa parkovanie iných vozidiel úplne zakázalo a umožnilo sa ich odťahovanie, aby ľudia s telesným postihnutím mali možnosť tieto priestory, vyhradené pre nich, aj využívať.“

Preto sa aj vydávanie preukazov ZŤP a príslušných označení na vozidlá prenieslo na novovzniknuté krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, čo by malo prispieť k obmedzeniu ich zneužívania (a následne aj zneužívania príslušných označení na vozidlá). Súčasne sa výrazne zvýšili postihy za zneužívanie preukazov ZŤP. Každému, kto neoprávnene použije označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne, resp. ťažko pohybovo postihnutú osobu, alebo neoprávnene obsadí parkovacie miesto vyhradené pre tieto osoby, môže byť uložená pokuta až do výšky 10 000 korún.

„Cieľom tejto novely je jednoznačne zabrániť zneužívanie spomenutých označení a vytvorenie podmienok pre tých, ktorí uvedené označenia používajú oprávnene,“ zdôraznil P. Minárik. Či toto opatrenie skutočne pomôže zdravotne ťažko postihnutým ľuďom, ukáže čas.

Páčil sa vám článok?