• Zdravie a životný štýl
  • 03.10.2006 20:28

Pochybnosti okolo dropa stále zostávajú

0 0

Informácie, ktoré sme priniesli o dianí na navrhovanom chránenom vtáčom území v Rusovciach, vyvolali rad ohlasov, z nich mnohé vyvolávajú ďalšie otázky, odznelo však niekoľko argumentov, ktoré nemožno obísť.

Skoncentrovane ich predostrel Igor Unger, Bratislavským novinám sa uviedol ako zástupca spoločnosti, ktorá je majoritným vlastníkom združenia ROT. ROT je spoločnosť, ktorá má záujem vybudovať v areáli navrhovaného chráneného územia golfové ihrisko a je zároveň aj vlastníkom jedného z dotknutých pozemkov. Súčasťou tohto vlastníctva je aj 70 hektárov, ktoré družstvo Dunaj začiatkom novembra rozoralo. „Keď sme v roku 2002 pozemok pri rakúskej hranici kupovali, nevedeli sme, že ide o navrhované chránené územie a nevedeli to ani pôvodní vlastníci tohto pozemku,“ uvádza I. Unger. Na ich otázky odpovedalo ministerstvo životného prostredia listom, v ktorom sa hovorí, že to ani nebolo možné, pretože na Slovensku má byť takýchto území viac, vcelku sa dotknú štvrtiny plochy Slovenska a zatiaľ nie sú ani stanovené zakázané činnosti v týchto územiach.

I. Unger reagoval na zmienku v Bratislavských novinách o tom, že ide o vlastnícke práva a uviedol, že kým sa v návrhu k diskusii o pripravovanej vyhláške uvádza len 5 vlastníkov pôdy v tejto lokalite, v skutočnosti na 1770 ha Sysľovských polí sú vlastníkov desiatky, možno stovky a s nimi nikto nerokoval. Z rozhovoru sa dá usúdiť, že medzi spoločnosťou ROT a rusovským starostom na jednej strane a štátnou ochranou prírody na strane druhej zlyhala komunikácia - to nás však nepresvedčí, že rozoranie dropieho územia bolo správnym krokom. Aj keď možno akceptovať, že takéto územie možno vytvoriť len na odkúpenom pozemku alebo na inom so súhlasom majiteľa.

Tiež nám nie je celkom jasné, prečo okrem iných našu redakciu namiesto starostu Dušana Antoša oslovil istý pán Mede, poslanec mestského zastupiteľstva. A tiež nie je jasné, prečo sa náhle dejú veci okolo tohto územia takým tempom, keď sa dva roky od vládneho návrhu na zriadenie chráneného územia nič neudialo.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.