Ostrovné lúčky nie sú prírodné kúpalisko

8.8.2008
0
Páčil sa vám článok?

Štrkové jamy na Ostrovných lúčkach, Čunovské jazerá, nie sú napriek svojej popularite prírodným kúpaliskom, pololegálne kúpanie je však len jedným z problémov lokality.

„Stále ma presviedčajú, že je tam povolené kúpanie, ale o tom nič neviem,“ hovorí starostka obce Gabriela Ferenčáková a pokračuje „Nikto to nepovolil, lebo je to chránená krajinná oblasť a ľudia by sa tam mali správať ako v chránenom území.“

Ako to vyzerá podľa zákona a štatútov, hovorí Peter Krempaský zo správy CHKO Dunajské luhy: „Zákon o ochrane prírody a krajiny taxatívne nehovorí, že sa v takýchto lokalitách nesmie kúpať. Jasne však hovorí, že v chránených oblastiach, a tu je štvrtý stupeň ochrany, je voľný pohyb obmedzený na vyznačené turistické alebo náučné chodníky. Nepriamo teda vyplýva, že ľudia nemôžu vojsť do vody, lebo by nemali vykročiť z chodníka.“

Dodáva však, že plavci sú najmenším problémom - ak by niekto len prišiel na bicykli a okúpal sa, škody nenarobí. Problém je v motorizovaných plavcoch, ktorí jazdia po plochách so vzácnymi druhmi rastlinstva a ničia ich, parkujú priamo pri brehu.

Aj P. Krempaský rovnako ako starostka Ferenčáková sa čudujú, prečo Bratislavská vodárenská spoločnosť pri odchode z priestoru vzala bránu, ktorá nedovolila motoristom vjazd. Štátna ochrana prírody v súčinnosti so samosprávou susedných Rusoviec a občianskym združením síce osadila na ceste rampu, vodiči ju však veselo obchádzajú, hľadajú stále nové prístupy k vode, niekedy priamo cez záhony vzácnych stepných rastliniek.

Prostriedky na dôkladné stráženie nemajú ani obce, ani správa chránenej oblasti a občasné kontroly strážcov prírody veľký dopad nemajú.

G. Ferenčáková pripomína, že niektorí z kúpaniachtivých ľudí občas vyzbierajú odpadky a pretože ich nemajú kam dať, nechajú ich vo vreciach pri zástavke mestského autobusu. Plochu nečistí ani Pôdohospodárske družstvo Dunaj, ktoré má pozemky v správe, priestor čaká na majetkové vyrovnanie - takže niet nikoho zodpovedného. Zainteresovaným zostáva len viera, že po dobudovaní rekreačného areálu na neďalekej priehrade klesne záujem o toto miesto a vzácna flóra sa dočká potrebného pokoja.

(gub)

Páčil sa vám článok?