V Rusovciach nejde o dropa, ale o biznis

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Odpoveď tlačového odboru vlády na otázku, či vláda niečo podnikne proti tým, ktorí v Rusovciach svojvoľne odstránili napĺňanie záväzku voči Európskej únii, je strohá a jednoznačná - nie, patrí to rezortu životného prostredia.

V podstate však aj rezort životného prostredia dáva ruky preč od ochrany chráneného druhu - prevaľuje zodpovednosť na slovenskú inšpekciu životného prostredia. Ministerstvo síce o rozoraní územia, ktoré je na vládnom zozname chránených vtáčích území pod názvom Sysľovské polia, vedelo od štátnej ochrany prírody, ale angažovalo sa len v tom zmysle, že vec presunulo na inšpekciu. Tá momentálne skúma, či rozoraním hniezdiska došlo k porušeniu paragrafu 35, odseku 1, písmena C, teda ustanovenia, „...ktorým je zakázané ničiť a poškodzovať biotopy chránených druhov...“. Ministerstvo teda nevie, či radlice pluhu naozaj rozorali hniezda a celé územie. Ministerstvo nevyjadrilo stanovisko k tomu, že družstevníci poškodili dobré meno Slovenskej republiky, pretože sťažnosť o porušovaní našich záväzkov voči únii už rakúski ochranári podali na Európsku komisiu.

V odpovedi sa ďalej konštatuje, že jednostranné vypovedanie zmluvy o prenájme predmetnej plochy zo strany družstva Dunaj pravdepodobne nie je v rozpore s jej ustanoveniami. Aj sankcie za poškodenie biotopu chráneného druhu vraj budú jasné až po výsledkoch vyšetrovania inšpekcie životného prostredia.

Tiež sme nedostali uspokojivé vysvetlenie, prečo dal rezort životného prostredia Sysľovské polia do schvaľovacieho legislatívneho procesu až v roku 2005, hoci sa o jeho zriadení rozhodlo už začiatkom roku 2003. V tejto časti odpovede však ministerstvo vysvetľuje, ako vstúpil do hry krajský úrad životného prostredia. Ten mal vlastníkom pôdy v zmysle novoplatnej vyhlášky formálne oznámiť zámer vyhlásiť chránené vtáčie územie. Úrad však navrhol, aby celé územie malo rozlohu nie 1770 hektárov, ale o tisícku viac, čo vyvolalo v Rusovciach pobúrenie, pretože by rezervácia takto zasiahla do intravilánu.

Z ďalších informácií, ktoré sme dostali od obyvateľov Rusoviec, dostáva kauza iný rozmer a je aj zrozumiteľné, prečo sa malo územie rozšíriť o tisíc hektárov, prečo nemali vlastníci rokovať o tom s úradom osobne, ale v zastúpení a iné súvislosti. Nejde totiž o dropa, ani o nekvalitné golfové ihrisko na rovine. Ide o to, že lokalita Sysľovských polí je momentálne najdrahšou parcelou na Slovensku. Ak má o tisíc hektárov viac, je o to drahšia. Ak tam nebude drop a iné chránené živočíchy, možno ju smelo využiť na investície pri budovaní trojuholníka Bratislava - Viedeň - Györ. Pozemky tu sú také drahé, že aj obrovská environmentálna pokuta je len smeť proti ich skutočnej cene pri predaji. Ak tieto súvislosti nadriadené úrady nevidia, vyvoláva to prinajmenšom rad ďalších otázok.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.