Paming plánuje opraviť vežu kostola Klarisky

9.3.2008
0
Páčil sa vám článok?

Mestský investor pamiatkovej obnovy - spoločnosť Paming plánuje zrekonštruovať vežu kostola Klarisky v Bratislave. Potvrdila to vedúca úseku inžinierskej činnosti spoločnosti Zdenka Turzíková. Zo statického hľadiska je totiž stav ozdobných kamenných prvkov veže vážny až havarijný.

"Korózia prvkov sa prejavuje zmenou povrchu a jeho štruktúry. Degradácia je miestami vo veľmi pokročilom štádiu, ktoré ohrozuje vlastnú podstatu pamiatky ako aj bezpečnosť na priľahlej komunikácii. Niektoré kamenné prvky sú staticky narušené, nosné konštrukcie objektu kostola však narušené nie sú," povedala Turzíková. Preto je podľa nej potrebné čo najskôr pripraviť sanáciu z hľadiska statického i reštaurátorského v celoplošnom rozsahu.

Ako ďalej uviedla, rovnako nevyhnutné je zabezpečenie aj reštaurátorského prieskumu a návrhu na reštaurovanie. Dôležité je tiež odsúhlasiť zámer obnovy s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave. Potrebné bude taktiež zistiť a navrhnúť zásady na zabezpečenie stability kamenných článkov. Konkrétny návrh rekonštrukcie však spoločnosť Paming ešte nemá, v súčasnosti sa vypracovávajú predbežné statické a reštaurátorské posudky. Práve z nich by mal vyplynúť ďalší postup prípravy rekonštrukcie.

Opravné práce by mali trvať približne rok, náklady sa predbežne odhadujú na desať miliónov korún. "Vlastná rekonštrukcia ešte v tomto roku nie je nereálna, prebehne príprava obnovy. Potrebné financie musia byť súčasťou rozpočtu mesta, čo však predpokladáme až na rok 2009. Dovtedy treba urobiť najnutnejšie zabezpečenie a prípravné činnosti," konštatovala Turzíková.

Posledná pamiatková obnova tejto vzácnej gotickej stavby sa uskutočnila v rokoch 1966 - 1973. Odvtedy bola stavba poškodzovaná najmä vlhkosťou, technické vybavenie zastaralo. Od roku 2005 budova kostola prechádza opäť postupnou rekonštrukciou. Dokončená bola napríklad obnova lode kostole zvnútra, najmä sanácia proti vlhkosti či osadenie novej technickej infraštruktúry. Opravený a sfunkčnený bol aj historický organ.

V súčasnosti sa opravuje strecha kostola a buduje sa prístavba za kostolom, kde sa má vytvoriť prevádzkové a sociálne zázemie. Fiála veže, ktorú poškodil nedávny silný vietor, je zatiaľ dočasne provizórne stabilizovaná. "Chodcov ohrozujú vo všeobecnosti narušené kamenné ozdobné prvky, ktoré sa môžu za nepriaznivých okolností uvoľniť," dodala Turzíková. V ďalších rokoch by mala prebehnúť obnova kostola z exteriéru, teda oprava fasády, veža či ďalších častí.

V súčasnosti je interiér kostola prístupný verejnosti pre kultúrno-spoločenské účely.

(sita)

Páčil sa vám článok?