Rekonštrukcia hradu Devín pokračuje

2.11.2007
0
Páčil sa vám článok?

V priebehu tohtoročnej sezóny, teda od 24. apríla do konca septembra, navštívilo hrad Devín 67 232 ľudí, čo je o vyše tisíc viac ako vlani. Sezóna sa pritom končí až koncom októbra.

Aj v lete pokračovali na hrade archeologické a rekonštrukčné práce. Súčasne s výskumom hradu realizujú pracovníci Mestského múzea aj práce v obci Devín, ktoré im však komplikuje výstavba rodinných domov, pri ktorej sa neberie ohľad na archeologické náleziská.

Zákon majiteľovi pozemku ukladá povinnosť len nahlásiť nálezisko, no nemožno mu zakázať pokračovať vo výstavbe. Vlani napríklad objavili zvyšky pecí z doby laténskej a stredoveku, ako aj základy neskorogotickej brány a časti opevnenia stredovekého mestečka Devín z prvej polovice 15. storočia. Nad ním však už stojí nový dom a nikto nemôže majiteľa donútiť, aby sa stotožnil s výskumom.

Na nádvorí stredného hradu pokračujú rekonštrukčné a archeologické práce, pri ktorých je potrebné postupovať  pomaly, aby sa nenarušili jednotlivé kultúrne vrstvy. V týchto miestach totiž v minulosti vykonávala stavebná činnosť, pri ktorej boli staršie objekty narušované zásahmi z neskoršieho obdobia.

(brn)

Páčil sa vám článok?