Zrekonštruujú železničnú stanicu Predmestie

1.11.2007
0
Páčil sa vám článok?

Železničná stanica Predmestie pri Gaštanovom hájiku zmení onedlho svoj vzhľad. Železnice SR ju chcú začať rekonštruovať spolu s budovou už na budúci rok.

Výpravná budova železničnej stanice Predmestie bola postavená v roku 1971. Nová stanica má byť modernejšia, priestornejšia a spĺňajúca prísne kritériá na kultúru cestovania.

Na stanici sa majú prebudovať časti koľajiska a obidvoch záhlaví v rámci stavby prepojenia koridoru TEN-T so železničnou sieťou v Bratislave. Vzhľad má zmeniť aj perón pre krátke prímestské vlaky. Rekonštruovať sa majú aj všetky železničné zariadenia vrátane trolejových vedení, zabezpečovacích prístrojov a oznamovacích tabúľ. Pri stanici je navrhnuté zrušenie železničného priecestia na križovatke s Nobelovou ulicou. Nahradiť ho má podjazd.

Uvažuje sa aj o vybudovaní pevnej cesty v mieste existujúcej poľnej cesty, ktorá by sa napájala na Bojnickú ulicu. Komunikácia by mimoúrovňovo križovala železničnú trať podjazdom kolmo na Peknú cestu. So začiatkom rekonštrukcie sa ráta v roku 2008 a obnovená stanica by mala byť hotová v roku 2009 alebo 2010.

Na rekonštrukciu staničnej budovy uzatvorili železnice zmluvu ešte v roku 2001 a 2002 so spoločnosťou IKORES Slovakia, spol. s r. o., na dodávku projektovej dokumentácie a realizácie stavby s predpokladanými nákladmi viac ako 59 miliónov korún.

Stavba bola v roku 2003 zastavená rozhodnutím vtedajšieho generálneho riaditeľa. Koncom februára tohto roka vznikla nová, aktualizovaná projektová dokumentácia na stavebné povolenie na základe požiadaviek Železníc Slovenskej republiky.

(rob)
Páčil sa vám článok?