Kandidát na župana Milan Lopašovský: Bratislavský kraj čelí výzvam vo všetkých oblastiach

24.10.2022
0

Zdroj: TASR - Branislav Račko

Páčil sa vám článok?

ratislavský kraj čelí podľa Milana Lopašovského výzvam vo všetkých oblastiach, od dopravy cez zdravotníctvo a sociálne služby až po ochranu zdrojov pitnej vody na Žitnom ostrove. Prioritou sú pre neho, na základe podnetov od občanov, zdravotníctvo a sociálne služby. Rozhovor s Milanom Lopašovským je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na predsedu BSK? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát alebo s podporou politických strán?

Strana Moderného Slovenska (SMS) sa snaží zlepšiť život občanov najmä v oblasti zdravotníctva a životného prostredia. Sústredíme sa na súkromných podnikateľov a živnostníkov. Ako podpredseda strany SMS kandidujem v Bratislavskom kraji. Chceme zabezpečiť dôstojný a bezpečný život v regióne pre dôchodcov i naše deti. Chceme zdravý Bratislavský kraj.

V akom stave sa podľa vás nachádza Bratislavský kraj? Aké najväčšie pozitíva a negatíva v ňom aktuálne vnímate?

Hoci Bratislavský kraj má najvyššie príjmy, takmer nemá prostriedky z fondov EÚ. Napriek tomu slúži všetkým občanom Slovenskej republiky. Zdravotnícke zariadenia sú toho príkladom. Ani existujúce nemocnice nestačia a polikliniky sú samostatná téma.

Preplnené cesty, nejasná parkovacia politika a nedoriešená integrovaná doprava neprispievajú ku komfortnému životu v regióne.

Akým problémom Bratislavský kraj čelí? Aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?

Bratislavský kraj čelí výzvam vo všetkých oblastiach od dopravy, ako nedokončené diaľnice či Hlavná stanica, cez zdravotníctvo a sociálne služby až po ochranu zdrojov pitnej vody na Žitnom ostrove. Musíme sa starať o poľnohospodársku pôdu a jej kvalitu a ohľaduplne riešiť rozvíjajúcu sa výstavbu. Máme riešenie s novými prírodnými hnojivami na báze prirodzených organizmov.

Aké sú priority vášho programu, akým oblastiam sa chcete prioritne štyri roky venovať? Čo chcete v Bratislavskom kraji zmeniť, prípadne na čo chcete nadviazať?

Práve zdravotníctvo a sociálne služby sú našou prioritou na základe podnetov od občanov. Musíme zabezpečiť dôstojné podmienky pre pacientov i zdravotníkov, minimalizovať čakacie doby a dostavať nemocnicu Rázsochy.

Pre zdravý región musíme vytvoriť detské ihriská, športoviská a sprístupniť ich zadarmo pre deti. Bezpečnosť a prevencia sa musia zvýšiť v mestách i obciach. Pomôžeme zariadeniam v správe BSK i podnikateľom v nastávajúcej energetickej neistote.

Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo takto postupujete?

Jedine tím spolupracovníkov môže obsiahnuť širokú oblasť BSK. Dobrý predseda kraja musí byť dobrým vyjednávačom, byť hlasom ľudu a najmä "prikryť" aj v ťažkých časoch. BSK bude zdravý.

(TASR)

Páčil sa vám článok?