Kandidát na župana Juraj Droba: Za päť rokov sme dokázali, že kraje majú zmysel

24.10.2022
0

Zdroj: BSK - Juraj Droba

Páčil sa vám článok?

Za päť rokov sme dokázali, že kraje majú zmysel, hovorí Juraj Droba. Bratislavský kraj pod jeho vedením odovzdal obyvateľom desiatky konkrétnych projektov. Vyzdvihuje vybojované eurofondy či najväčšie vakcinačné centrum na Slovensku. Rád by dokončil rozbehnuté projekty. Rozhovor s Jurajom Drobom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na predsedu BSK? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát alebo s podporou politických strán?

Keď som v roku 2017 kandidoval na predsedu BSK tvrdil som, že trestuhodne mrháme príležitosťami. Že Bratislavský kraj ide pod svoje možnosti. Nemožno sa preto čudovať, že sa našli aj takí, ktorí chceli samosprávne kraje zrušiť ako zbytočné. Za päť rokov sme dokázali, že kraje majú zmysel. Obyvateľom kraja sme odovzdali desiatky konkrétnych projektov.

Mojou hlavnou motiváciu opätovne sa uchádzať o pozíciu župana je dokončiť rozbehnuté projekty. A ešte je tu jeden dôležitý faktor. Máme dôveru primátorov a starostov. Poznáme a vnímame ich problémy a prinášame riešenia vrátane financovania.

Kandidujem za SaS v koalícii s Teamom Bratislava a Progresívnym Slovenskom, podporuje ma aj OKS a NOVA.

V akom stave sa podľa vás nachádza Bratislavský kraj? Aké najväčšie pozitíva a negatíva v ňom aktuálne vnímate?

Bratislavský kraj je výborné miesto na život. Nachádza sa blízko Viedne, Prahy či Budapešti. Byť uprostred Európy nám dáva veľa príležitostí na obchod, cestovný ruch i na spoluprácu na cezhraničných projektoch.

Máme krásnu prírodu. Karpaty, lužné lesy, rieky a jazerá, hory a nížiny, unikátnu faunu a flóru. Kraj je pretkaný cyklistickými, vodáckymi a turistickými trasami. A máme tiež zásoby kvalitnej pitnej vody. To nie je v dnešnej dobe samozrejmosť. Máme kvalitnú gastronómiu a vinárstvo. Za našou husacinou cestujú turisti až z Japonska. Máme desiatky hradov, zámkov a kaštieľov. Historické stavby, vinárske domy, synagógy a kostoly. Náš kraj má tú výhodu, že za rímskymi či keltskými pamiatkami nemusíte cestovať ďaleko. A v neposlednom rade sme centrom hospodárstva a máme dobré pracovné príležitosti.

Bratislavský kraj je sídlom medzinárodných inštitúcií a tvorí takmer 30 percent HDP Slovenska. Sme centrom vedy a výskumu. Všetky tieto faktory lákajú ľudí prísť sem pracovať a bývať.

Od posledného sčítania obyvateľov sme narástli, nie natalitou, ale migráciou z iných regiónov, o 120.000 ľudí. To spôsobuje nesmierny nápor na verejnú infraštruktúru - dopravu, kvalitu ovzdušia, klímu, zastavanosť, nedostatok kapacít v školách a škôlkach či v zariadeniach sociálnych služieb.

Akým problémom Bratislavský kraj čelí? Aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?

Napriek tomu, že Bratislavský kraj je štatisticky v prvej dvadsiatke najbohatších regiónov Európy, v skutočnosti máme veľké štrukturálne problémy. Naše cesty sú najvyťaženejšie na celom Slovensku. Intenzita dopravy na úzkych cestách druhej a tretej triedy je porovnateľná s intenzitou na diaľnici D1 v Prešovskom kraji. Obyvateľov miest a obcí trápi tranzitná doprava a s tým sú spojené aj emisie, hluk a prach. Chýba nám 9000 miest na základných školách a 2500 miest v škôlkach. Obyvateľstvo starne a cítime akútny nedostatok lekárov. Trpí aj životné prostredie. Stále približne 25 percent obcí v kraji nemá kanalizáciu.

Treba otvorene povedať, že tieto veľké štrukturálne problémy nie sú schopné z vlastných zdrojov zafinancovať ani obce, ani mestá a dokonca ani samosprávny kraj. Preto sme sa rozhodli zabojovať o externé zdroje v Bruseli. Teším sa, že sme presvedčili.Aké sú priority vášho programu, akým oblastiam sa chcete prioritne štyri roky venovať? Čo chcete v Bratislavskom kraji zmeniť, prípadne na čo chcete nadviazať?

V oblasti dopravy je úplnou prioritou zvýšenie podielu verejnej dopravy. Dnes ňou jazdí 23 percent ľudí, chceme toto číslo zvýšiť na 50 percent. To chceme dosiahnuť zvýšením atraktivity verejnej dopravy, výstavbou nových električkových tratí, skapacitnením železničných tratí a výstavbou prestupných terminálov a záchytných parkovísk. Za posledných päť rokov pribudlo v spolupráci s mestami, obcami a štátom šesť záchytných parkovísk a prestupných terminálov. V tom budeme pokračovať.

Chcem, aby sme dodržali aj rozbehnuté tempo komplexných rekonštrukcií ciest. V období 2021 - 2022 je súčet hotových, rozbehnutých a zazmluvnených úsekov ciest spolu 106 kilometrov. Budeme pokračovať vo výstavbe obchvatu regiónu Malokarpatska. Prvá etapa projektu od diaľničnej križovatky Triblavina po Chorvátsky Grob je hotová, na ďalšiu etapu po Grinavu máme dokumentáciu pre územné rozhodnutie.

V oblasti životného prostredia sa chceme zamerať na opatrenia na zmierňovanie dosahov zmeny klímy. Kraj je vlastníkom 450 objektov, ktoré musíme zmodernizovať tak, aby sme znížili ich energetickú náročnosť a využívali obnoviteľné zdroje energie. Dôležitou témou je zadržiavanie vody v území, či už formou zelených striech, retenčných nádrží alebo priepustných povrchov.

Nezabúdame ani na školstvo. Za päť rokov sme zmodernizovali učebne, zlepšili podmienky pre pedagógov, revitalizovali športoviská. V tom budeme pokračovať. Postavíme školské areály, či už kampus športu v Petržalke, zdravia na Boroch alebo energetiky v Bernolákove. Zrekonštruujeme ďalšie centrá odbornej prípravy a vzdelávania. Pokračovať budeme v modernizácii vybavenia učební. Pre učiteľov poskytneme nájomné byty. Prišli sme s novým konceptom tzv. smart škôl, ktoré majú byť zelené, otvorené, digitálne, inkluzívne a partnerské. Toto všetko budeme financovať najmä z eurofondov.

Dokončíme rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, ako sú synagóga v Senci, divadlo Aréna v Petržalke, Bratislavské bábkové divadlo a kaštieľ v Čunove. Máme pripravené projektové dokumentácie na revitalizáciu vzácnych prírodných pamiatok, ako sú parky v Stupave a Malinove. Zachránime aj synagógu vo Svätom Jure.

Budeme riešiť problémy v zdravotníctve a sociálnych veciach. Pokračovať budeme v deinštitucionalizácii sociálnych služieb, vďaka ktorej klientov v anonymných veľkokapacitných zariadeniach presunieme do centier miest, kde ich včleníme do komunity.

Podporíme zriaďovanie nových ambulancií a motivujeme lekárov, aby neodchádzali do zahraničia. Máme pripravené projekty nájomných bytov pre zamestnancov v zdravotníctve a sociálnych službách.

Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo takto postupujete?

Kandidujem v koalícii so súčasným primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, respektíve jeho Teamom Bratislava a PS. Podporujú ma aj strany OKS a NOVA. Je to logickým vyústením štvorročnej, dobre fungujúcej spolupráce. Spolu s nami kandidujú desiatky kvalitných ľudí na pozície primátorov, starostov i poslancov zastupiteľstiev. A v neposlednom rade je tu štíhly, ale zato efektívny tím na kraji.

(TASR)

Páčil sa vám článok?