Kandidát na primátora Miroslav Vetrík: Bratislava má potenciál, ktorý by sa mohol využiť lepšie

24.10.2022

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Páčil sa vám článok?

Bratislava má podľa Miroslava Vetríka obrovský potenciál, ktorý by sa mohol využiť lepšie. Znížil by počet zamestnancov magistrátu, zrušil by nočného primátora i metropolitný inštitút. Vytvoril by mestský stavebný podnik či Mestskú sporiteľňu, znížil by daň z nehnuteľnosti. Pre Bratislavčanov navrhuje benefity. Rozhovor s Miroslavom Vetríkom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Bratislava.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora Bratislavy? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát alebo s podporou politických strán?

Mnohí poznajú moje úsilie občianskeho aktivistu. Dvadsať rokov organizujem v Bratislave Korunovačné slávnosti, so zámerom posilniť vzťah Bratislavčanov k nášmu hlavnému mestu a podporiť cestovný ruch. Rozhodol som sa kandidovať, pretože vidím obrovský potenciál, ktorý Bratislava má a ktorý by sa mohol lepšie využiť na to, aby sa tu ľuďom vytvorili lepšie podmienky pre dôstojný život. Kandidujem za politickú stranu Život – Národná strana, ktorú som pred tromi rokmi spoluzakladal.

V akom stave sa podľa vás nachádza Bratislava? Aké najväčšie pozitíva a negatíva v nej aktuálne vnímate?

Bratislava za posledných vyše 100 rokov prežila obrovský posun. Z provinčného okrajového uhorského mestečka sa stala metropolou Slovenska, stala sa hlavným mestom Slovenskej republiky a to je najväčšie pozitívum. Slovenský národ dosiahol štátnosť ako najvyššiu formu emancipácie a mesto Bratislava sa malo stať jeho výkladnou skriňou, centrom hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho a politického života na Slovensku. Druhým veľkým pozitívnym fenoménom je, že počet ľudí v Bratislave sa niekoľkokrát znásobil. Kým na začiatku 20. storočia mala Bratislava okolo 70.000 obyvateľov, dnes ich má okolo 450.000 a keď vezmeme do úvahy, koľko ľudí tu býva a chodí do práce, tak sa priblížime k číslu 800.000 ľudí, ktorí sa denne v Bratislave nachádzajú. Najväčšie bohatstvo sa nachádza v ľuďoch. Čiže Bratislava má obrovský potenciál, ktorý sa však nedostatočne využíva. A to je jej najväčšie negatívum. Je Bratislava skutočne výkladnou skriňou Slovenska? Sú Slováci hrdí na svoje hlavné mesto? Vzťah k Bratislave je najlepšie vidieť počas vianočných sviatkov, kedy sa najviac ukazuje, kto má Bratislavu ako svoj domov. Mottom mojej kampane je Spravodlivosť pre Bratislavu, pretože som presvedčený, že najprv je potrebné vyriešiť základné nastavenie súžitia ľudí, ktorí tu žijú a pracujú, a ľudí, ktorí podielovými daňami financujú fungovanie mesta, pretože tu majú aj trvalý pobyt. Všetci ľudia si zasluhujú úctu, ale spravodlivosť si žiada, aby Bratislavčania, ktorí tu žijú, pracujú a platia podielové dane, pociťovali benefit skutočných občanov Bratislavy. Čo si možno pod týmto predstaviť? Všetky služby mesta pre Bratislavčanov za polovicu – v 50 percentnej zľave. Vstupy do mestského múzea, do galérie, plavární, vrátane MHD – za polovicu – ako prejav úcty a vďaky občanom nášho hlavného mesta za to, že tu žijú, bývajú, pracujú a majú tu svoj trvalý pobyt.

Akým problémom Bratislava čelí? Aké výzvy ju čakajú a ako na ne chcete reflektovať?

Európa a Slovensko sa rúti do hospodárskej krízy. Ceny plynu a elektriny sú vysoké. Mnohé fabriky prestávajú vyrábať a ľudia budú bez práce. Nik z kandidátov na primátora na tieto skutočnosti nereaguje, avšak ľudia budú potrebovať pomoc. V týchto súvislostiach nebudem podporovať žiadny tzv. našizmus, keďže treba znižovať výdavky na všetkých úrovniach mesta.

Aké sú priority vášho programu, akým oblastiam sa chcete prioritne štyri roky venovať? Čo chcete v Bratislave zmeniť, prípadne na čo chcete nadviazať?

Úsporná politika a zodpovedné nakladanie s verejnými financiami. Znížim počet zamestnancov magistrátu, aby ich bolo toľko, koľko treba. Zruším tzv. nočného primátora, znížim počet ľudí na oddelení marketingu a zruším aj zbytočný metropolitný inštitút. Znížim daň z nehnuteľností na pôvodnú úroveň, čo znamená 50 percent dolu. Znížim plat primátora na najnižšiu mieru, ako ukladá zákon, a rovnako aj zamestnancom magistrátu, keďže ich mzdový príjem je odvodený z platu primátora. Spravodlivá parkovacia politika – zvýhodňovanie Bratislavčanov. Zavediem jednotnú, ročnú parkovaciu kartu v sume 50 eur. To Bratislavčanom umožní bezplatne parkovať v ktorejkoľvek mestskej časti. Vytvorím mestský stavebný podnik, ktorý dokončí električku do Petržalky. Bude opravovať aj cesty a chodníky, a nie ako teraz, tesne pred voľbami. Do dvoch rokov dokončím aj mestské kúpele Grössling a vytvorím ďalšie centrá pre relaxáciu a regeneráciu zdravia. Mestský stavebný podnik bude zaangažovaný aj do výstavby cenovo dostupného bývania. To zníži rozpočet mesta v časti príspevok reštituentom na bývanie. Budúci mestský stavebný podnik sa zapojí aj do výstavby podzemných zberných kontajnerov, čo zvýši čistotu Bratislavy. Vytvorím Mestskú sporiteľňu a obnovím mestskú platobnú kartu. Nadviažem aj na zabudnutú minulosť, keď Mestská sporiteľňa pomáhala preklenúť neľahké obdobie v živote generácií niekdajších Bratislavčanov. Rozbehnem úsilie o novú železničnú stanicu. Nech sa doterajšia odpudzujúca brána do nášho hlavného mesta zmení na stavbu, ktorá spĺňa kritériá 21. storočia. Vynasnažím sa o nový kultúrny dom ako náhradu za zbúrané PKO. Podnietim vytvorenie slovenského panteónu so sochami najvýznamnejších osobností slovenského národa.

Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo takto postupujete?

Za sebou mám 18 ročníkov Korunovačných slávností a mnohé ďalšie aktivity. Vždy som spolupracoval s odborníkmi. Ani tento volebný program sa nedá realizovať bez spolupráce. Mojou veľkou výhodou je, že mám okolo seba veľa charakterných ľudí, ktorí nehľadia na svoje osobné záujmy, ale ide im predovšetkým o spoločné dobro. Sú to odborníci z oblasti stavebníctva, financií, kultúry, bankovníctva, cestovného ruchu, diplomacie, slovenských dejín, morálnej teológie. Zmena k lepšiemu sa dá uskutočniť jedine s morálne charakternými ľuďmi.

(TASR)

Páčil sa vám článok?