Naštvaná starostka Aufrichtová píše Vallovi: Váš kandidát o mne šíri klamstvá, vyzývam na verejnú diskusiu

2.8.2022
0
Zuzana Aufrichtová

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Tvrdý konflikt. Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová napísala otvorený list primátorovi Matúšovi Vallovi. Žiada ho o verejnú diskusiu. Tvrdí totiž, že jej protikandidát na post starostu z Vallovho Teamu Bratislava Matej Vagač šíri v sponzorovanom videu na sociálnej sieti klamstvá.

Vážený pán primátor a predseda strany Team Bratislava, dovoľte mi, aby som Vás pozvala na verejnú diskusiu na tému Územné plánovanie a rozvoj mesta. Cieľom takéhoto verejného stretnutia je poskytnúť obyvateľom fakty, jasné odborné informácie a otvorene o nich diskutovať," oslovila Aufrichtová Valla v liste. 

Dôvodom je podľa nej fakt, že o územnom plánovaní sa šíria dezinformácie a klamstvá.

"S poľutovaním sledujem, ako sa v online priestore šíria nepravdy. Vzhľadom na to, že ide o príspevky na sociálnych sieťach, ktoré sú navyše aj sponzorované a platené v rámci predvolebnej kampane nominanta Teamu Bratislava na post starostu Starého Mesta (publikovaný a propagovaný status s videom O tom, ako deti takmer prišli o školský dvor), mám isté podozrenie, že by mohlo ísť o stratégiu. Žiaľ, stratégiu postavenú na informáciách, ktoré nezodpovedajú realite, ktorej cieľom je očiernenie môjho mena aj vedenia Starého Mesta, " uvádza starostka.

A o čo vlastne ide? Kandidát Teamu Bratislava Matej Vagač zverejnil video, ako deti ZŠ Dubová takmer prišli o školský dvor. 

"Nechýbalo veľa a priestor pre deti zo Základnej školy Dubová by skončil zastavaný developerom. Nezmyselný plán sa nám nakoniec podarilo zvrátiť. Vedenie Starého Mesta chcelo zmeniť Územný plán zóny Brnianska - Patrónka a vyčleniť pozemok školského dvora pre výstavbu trojposchodového objektu priamo v areáli školy. Za Staromešťanov som opäť zabojoval a pomohol im vypracovať rozsiahle odborné pripomienky proti tomuto návrhu. Zmenu územného plánu sa nám podarilo zastaviť," konštatuje Vagač vo svojom príspevku na sociálnej sieti. 

Zdroj: Lukáš Kamenistý

Ihrisko na ZŠ Dubová. 

Zaujímalo nás, ktoré tvrdenie Mateja Vagača pokladá starostka za nepravdivé. "Tvrdenie, že pán Vagač zamedzil a zabránil výstavbe v areáli školského dvora ZŠ Dubová.

Staré Mesto zodpovedne pristupuje k územnému plánovaniu a k tomu, aby občania vedeli, ako bude vyzerať rozvoj mestskej časti do budúcna. Má najväčšie pokrytie územnými plánmi zón zo všetkých obcí na Slovensku a takmer 70 percent územia mestskej časti je zaregulovaných okrem „veľkého“, teda územného plánu mesta aj územnými plánmi zón. Keďže územie Brnianskej nebolo doposiaľ zaregulované, pristúpili sme k spracovaniu územného plánu zóny (ÚPZ) tejto lokality. Dôležité je povedať, že ÚPZ musí byť v súlade s nadradenou dokumentáciou, ktorou je územný plán mesta. Na území areálu ZŠ Dubová bola možná zástavba od schválenia územného plánu hlavného mesta v roku 2007 a je možná aj dnes - dokým nebude riadnym prerokovacím konaním, staromestskými poslancami a dotknutými úradmi odsúhlasená regulácia, ktorá je navrhnutá v ÚPZ Brnianska. Teda, ak by sa náhodou stalo, že by poslanci tento ÚPZ neschválili, ostane v platnosti územný plán hlavného mesta – aj s možnosťou stavať na školskom dvore," vysvetlila Aufrichtová.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Matej Vagač. 

"Teda to, čo hovorí pán poslanec Vagač, že zachránil školský dvor a zamedzil výstavbe, dnes vôbec neplatí. Keď si otvoríte územný plán hlavného mesta, ktorý je verejne dostupný, na školskom dvore ZŠ Dubová je stále možné stavať. My sme otvorili diskusiu, že – keďže tento stav je taký – či ho nechceme zregulovať územným plánom zóny. Vyhlásiť toto za developerský zámer je skresľovanie informácií, nepravdivé informovanie. Boj je vtedy, keď je odpor, ale tu nemal nikto najmenší záujem odporovať. Nikto z vedenia ani raz nenamietal požiadavku občanov, aby sa na dvore ZŠ Dubová nestavalo. Práve naopak. A dôkazom je práve aj to, že sme otvorili spracovanie územného plánu zóny v tejto lokalite. Keby sme ho neotvorili, pán Vagač by sa osem rokov neozval, že na školskom dvore ZŠ Dubová je možné stavať," argumentuje Aufrichtová. 

Zdroj: Google Maps

Školský dvor ZŠ Dubová. 

Podľa starostky je podstatným faktom, že  zdedili majetkovo nevysporiadané školské dvory. To sa týkalo aj Dubovej. 

Zdroj: magistrát

Matúš Vallo a Zuzana Aufrichtová v roku 2019. 

Spýtali sme sa tiež, či o videu s Vagačom hovorila. "S pánom poslancom Vagačom prebehla riadna verejná diskusia k návrhu územného plánu zóny, ktorá je aj prístupná na webe. Občanom i poslancom v nej ÚPZ vysvetľuje jeho spracovateľ, aj zástupcovia referátu územného plánu a rozvoja v Starom Meste. Osobne som sa zúčastnila tohto prerokovania. Relevantné požiadavky občanov sme reflektovali a hneď po prerokovaní sme ich dali spracovateľovi zapracovať do ÚPZ. To znamená – v rámci pozemku, ktorý bol zastavateľný ostatných 30 rokov, sa stavať nebude. Video pána poslanca Vagača reaguje na verejné prerokovanie, z ktorého je záznam a tam je presne vidieť, kde je pravda," priblížila starostka.

O reakciu sme požiadali primátora Matúša Valla, ktorému je Aufrichtovej list adresovaný. Odkázali nás na Team Bratislava, kde nám reakciu prisľúbili s tým, že ju nájdeme na sociálnej sieti. 

A na sociálnej sieti Teamu Bratislava sa nakoniec objavila reakcia primátora Matúša Valla, ktorý Aufrichtovej na výzvu odpovedal: "...súhlasím s Vami, že s klamstvami ani s dezinfomáciami sa pracovať nemá. Pravdepodobne ste si všimli, že na Vaše obviňovanie mňa aj magistrátu spravidla nereagujem a nebudem sa zapájať do takejto diskusie ani teraz. V otvorenom liste reagujete na status a video Mateja Vagača, kandidáta na starostu Starého Mesta, ktorý vypracoval rozsiahlu odbornú pripomienku k zmene Územného plánu zóny Brnianska - Patrónka a zúčastnil sa všetkých rokovaní, ktoré k tejto zmene predchádzali. Matej Vagač je čestný človek a môžem sa za neho, aj za celý náš tím zaručiť, že žiadnu „stratégiu, postavenú na informáciách, ktoré nezodpovedajú realite a ktorej cieľom je očiernenie Vášho mena“ nevedie. Pokiaľ však máte o jeho kampani alebo prezentovaných názoroch pochybnosti, je na mieste si ich vydiskutovať rovno s ním. Vašu ponuku diskutovať istotne neodmietne."

Oslovili sme aj Mateja Vagača, ten výzvu prijíma s tým, že verejnej debaty sa rád zúčastní, no argumenty Zuzany Aufrichtovej odmieta. Navrhol aj termín verejnej diskusie, tento štvrtok o 18:00 v areáli školy. Nakoniec sa dohodlo, že diskusia by mala prebehnúť vo štvrtok 4. augusta v kultúrnom centre na Gaštanovej 19, teda neďaleko. "Povedzme si fakty. Staré Mesto predložilo na pripomienkovanie návrh územného plánu zóny Brnianska – Patrónka a na 19.1.2022 dostali občania Starého Mesta pozvanie pozvánku na verejné prerokovanie. V Návrhu záväznej časti ÚPN Z- Brnianska -Patrónka, na str. c2/27 je presne napísané: V JZ časti areálu základnej školy je na základe požiadavky Mestskej časti Staré Mesto, vyčlenený pozemok pre výstavbu objektu OV s 3+0 NP (časť b) s možnosťou bývania. V Návrhu regulačného výkresu ÚPN Z- Brnianska -Patrónka je riadne zakreslená oddelená časť regulačného bloku 041/20b, kde MČ SM navrhla na školskom dvore zasahujúc do bežeckej dráhy dom na bývanie," tvrdí Vagač.

"Toto nebolo ani v zadaní a ani v prieskumoch a rozboroch z roku 2018, vložilo to tam vedenie MČ SM. Dôvody nepoznajú ani poslanci a ani občania. Prišlo to ako blesk z jasného neba a bolo jasne artikulované na verejnom prerokovaní. Vedenie MČ SM takúto zásadnú zmenu nepovedalo ani poslancom, nebolo to ani v poslaneckých komisiách, ani na Rade školy Dubová (ktorej som členom), nevedeli o tom ani rodičia...bolo to svojvoľné rozhodnutie, ktoré by natrvalo poškodilo školský dvor," dodáva. 

Podľa neho starostka už 19.1. zjavne „otočila“ lebo "videla veľký odpor a začala tvrdiť, že to je v záväznej časti len tak náhodou, že to teda neplatí a pod tlakom argumentov vycúvala".

Podľa neho pripomienky vypracoval preto, že sa na neho obracali občania s prosbou o pomoc. 

Podľa Vagača mestská časť neotvorila diskusiu, ale výstavbu navrhla. "Však v podkladoch je to natvrdo nakreslené a napísané!!!" dodáva Vagač. "Nemali záujem o diskusiu, oni to tam chceli potichu pretlačiť...aby si to nikto nevšimol..." myslí si. 

Poslanec tvrdí, že nemal dôvod sa v minulosti ozývať, lebo veľký územný plán z roku 2007 hovorí o kóde 202, teda "občianska vybavenosť lokálneho významu, stabilizovaná plocha, čo znamená – že ponecháva súčasné funkčné využitie a ak, tak - predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia."

(ms)

Páčil sa vám článok?