Počet dobrovoľníkov v Bratislavskom kraji medziročne opäť stúpol - čísla dvíhajú najmä školáci...

26.1.2022

Zdroj: BDC

Páčil sa vám článok?

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) zapája dobrovoľníkov do krátkodobých aj dlhodobých projektov a aktivít už deviaty rok. Aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa do dobrovoľníctva v hlavnom meste a okolí zapojilo viac, najmä mladých ľudí prostredníctvom projektu Dobrovoľníctvo na školách.

Najväčší záujem o dobrovoľnícku pomoc zaznamenalo BDC na začiatku pandémie, kedy sa ľudia zapájali do aktivít spojených so šitím a rozvozom rúšok ako aj potravinových zbierok pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. „Od roku 2020 vnímame aj pozitívny trend vývoja komunitného dobrovoľníctva, teda zapájanie ľudí do aktivít v rámci svojej mestskej časti alebo blízkeho okolia,“ vysvetľuje PR manažérka BDC Michaela Bagalová. Minulý rok sa podľa nej do dobrovoľníctva zapojilo v Bratislavskom kraji 1.738 ľudí, čo je takmer o 250 viac ako rok predtým. V čase online výučby, začiatkom minulého roka vzrástol aj záujem o doučovanie detí v krízových centrách a nízkoprahovej sociálnej službe (NSS). Do projektu sa zapojilo 50 dobrovoľníkov, o 10 viac ako minulý rok.

„Najväčší záujem o dobrovoľnícke aktivity prejavili podľa BDC základné a stredné školy, ktoré zapájajú študentov do dobrovoľníctva. V roku 2021 dobrovoľne pomáhalo neziskovým organizáciám 407 žiakov z 22 škôl, zatiaľ čo rok predtým to bola polovica žiakov z 12 škôl. Naopak najväčší medziročný prepad zapojených dobrovoľníkov pre pandémiu a obmedzenú možnosť cestovať eviduje BDC v projekte Európske zbory solidarity. „ Z 51 zahraničných dobrovoľníkov v roku 2020 klesol počet mladých ľudí zapojených do projektu EZS o viac ako polovicu na 21,“ uzatvára Bagalová.

Zdroj: BDC

​(ts)

Páčil sa vám článok?