Zmeny v COVID automate sa dotýkajú aj zariadení sociálnych služieb

20.9.2021

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Zmeny v COVID automate sa dotýkajú aj zariadení sociálnych služieb (ZSS). Uviedla to hovorkyňa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Eva Rovenská. Spresnila, že zhoršujúca sa pandemická situácia prináša nové pravidlá v jednotlivých častiach Slovenska.

Podmienky v regiónoch sa líšia, čo sa odráža aj vo fungovaní ZSS. Režim v nich kopíruje aktuálnu farbu okresu. Zároveň si však každé zariadenie nastavuje ďalšie preventívne opatrenia podľa "osobitného" semaforu rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Upozornila, že so stupňujúcou sa silou tretej vlny pandémie musia zariadenia sociálnych služieb v jednotlivých okresoch individuálne reagovať na akékoľvek zmeny či zhoršenie.

Poznamenala, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR aktualizovalo opatrenia v ZSS v súlade s COVID automatom. Ten určuje zásady protiepidemických prístupov a zachovania bezpečnosti pre klientov v sociálnych službách. V prípade zhoršenia situácie štatutár daného zariadenia na základe schváleného semaforu prepína v jeho prevádzke jednotlivé farby. V prípade pozitívnych prípadov je zariadenie v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) uvedené do karantény.

 "Pripravili sme COVID automat pre čo najefektívnejšiu ochranu klientov aj zamestnancov v zariadeniach. Prostredníctvom online konferencií im budeme zároveň vysvetľovať všetky potrebné informácie, ako majú podľa takto nastaveného automatu fungovať. Zároveň už niekoľko týždňov predzásobujeme vyššie územné celky (VÚC) ochrannými pomôckami a antigénnymi testami, aby mohli v predstihu testovať. V súčasnej dobe boli na VÚC distribuované taktiež nazálne Ag testy, pri ktorých nie je pri testovaní potrebný zdravotnícky personál," uviedol riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti na MPSVR Ján Hudák.

MPSVR podľa Hudáka ich odporúča využívať hlavne pri terénnej sociálnej práci a pri sociálnych službách krízovej intervencie. "V najbližších dňoch predstavíme dôležitú metodiku, podľa ktorej budú zariadenia postupovať v prípade krízovej situácie, nielen tej pandemickej. Našim cieľom je predovšetkým bezpečnosť klientov a zamestnancov, na druhej strane chceme ich život obmedzovať v čo najmenšej možnej miere. Po skúsenostiach vieme, že to je to najdôležitejšie," doplnil Hudák. Pre červené a bordové okresy stanovené od pondelka v ZSS podľa Rovenskej platí zásada nosenia respirátorov zo strany zamestnancov aj v interiéri, pre klientov sa toto pravidlo vzťahuje na spoločné priestory. Navštevovanie svojich blízkych zostáva v platnosti v súlade s COVID automatom a dodržiavaním nevyhnutných hygienických pravidiel.

Rovenská priblížila, že aktuálna situácia v ZSS je stabilizovaná aj vďaka zaočkovanosti, ktorá predstavuje 100 % všetkých, ktorí o to požiadali v rámci skupinových očkovaní. Aktuálne sa nachádza v mimoriadnej situácii sedem zariadení sociálnych služieb, z toho ochorenie COVID má 10 zamestnancov a 19 klientov. MPSVR podľa nej situáciu v zariadeniach neustále monitoruje a zostáva nápomocné pri riešení vzniknutých situácií.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie